Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Hasiči radí a doporučují - V.

Vypalování trávy a pálení čarodějnic

Vypalování trávy a pálení zahradního odpadu musíte nahlásit

https://paleni.izscr.cz

Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem zahrady. Někteří zahrádkáři ale k odstranění staré trávy používají plošné vypalování. Vzít sirky a stařinu vypálit je jednoduché a méně namáhavé než poctivě hráběmi zahradu zbavit starého porostu. Jenže, koho by napadlo, že právě tato „metoda“ zahradnické práce může vést k velmi tragickým koncům. A protože u nás v Jincích funguje kompostárna, nejjednodušší a nejbezpečnější způsob likvidace je odvézt vyhrabanou stařinu na sběrný dvůr. Pálení trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je hned třemi zákony zakázáno, a to zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti. V případě vypalování porostů se fyzická osoba dopouští přestupku, který je honorován pokutou do výše 25 000 Kč.

Pouze ve zcela výjimečných případech, kdy nelze shrabanou trávu či listí odvézt do kompostárny, lze za přísných a určitých podmínek toto spálit na místě, a to pouze na malých hromadách. OVŠEM, než cokoliv takového uděláte, je každý POVINEN spalování předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje v internetové aplikaci „Pálení“, a pro každý případ na obecní úřad. A pochopitelně čekat, zda to bude povolené. Dále se nesmí zapomenout, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, o lesích a o odpadech, nebo s vyhláškou obce.

Pokud tedy bude nezbytně nutné pálení povoleno, jsou dána tato pravidla:

  • Hromady klestí musí být menší, tak, aby shořela v době, kdy je přítomný dozor.
  • Při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je nutno pálení ihned ukončit a oheň uhasit.
  • Bezprostřední okolí pálení musí být izolované od hořlavých látek.
  • Místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně.
  • Po dobu 5 dnů, nebo do vydatného deště je nutno pálení kontrolovat.
  • Spalovat v bezpečné vzdálenosti od budov.
  • Vždy musí být přítomna osoba starší 18 let.
  • Nesmí se pálit jiný materiál jako např. plasty, plachty, látky a podobně.

 

Proto na závěr - snažte se vše odvézt na sběrný dvůr. A když to nejde jinak a máte to povolené, oči na stopkách a pro jistotu hasiče na drátě.

Posledního dubna se bude konat tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Znovu připomínáme, že tuto akci musí organizátor povinně nahlásit na webové stránce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje www.hzscr.cz v sekci Služby pro veřejnost / Evidence pálení. Dále je nutné tuto akci oznámit na příslušném obecním úřadě a informovat obecní hasiče.

Datum vložení: 2. 4. 2019 9:52
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2019 10:01
Autor: Správce Webu