Navigace

Obsah

Stavební úřad

Milan Tůma
Tel. 724 180 543, e-mail: stavebni.urad@jince.cz

 

Úřad městyse Jince - stavební úřad je pověřen výkonem státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Příslušnost k vedení územních a stavebně správních řízení je stanovena ust. § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, zejména  vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,  vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  jsou základními právními normami, podle kterých stavební úřad postupuje při své stavebně správní činnosti.

 
Základní stavebně správní činnosti stavebního úřadu při postupu podle stavebního zákona:

  • poskytování územně plánovací informace
  • vedení územního řízení a vydání územního rozhodnutí , vydání územního souhlasu
  • přijímat ohlášení staveb a jejich změn
  • vedení stavebního řízení a vydání stavebního povolení
  • přijímat oznámení o dokončení stavby a vydávání kolaudačního souhlasu
  • vydávání souhlasu nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby
  • přijímat ohlášení o odstranění stavby nebo vedení řízení a vydání rozhodnutí o povolení nebo nařízení odstranění stavby
  • vedení řízení a vydání rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav, udržovacích prací, vyklizení stavby
  • vykonávání státního dozoru
  • vedení řízení o sankcích za porušení stavební kázně fyzickými či právnickými osobami.

 

Územně je pravomoc stavebního úřadu vymezena územím obce a katastrálním územím :

1/   Obec Jince - katastrální území Jince, Jince v Brdech, Rejkovice, Běřín

2/   Obec Ohrazenice – katastrální území Ohrazenice u Jinec, Ohrazenice v Brdech

3/   Obec Křešín – katastrální území Křešín, Křešín v Brdech

4/   Obec Čenkov – katastrální území Čenkov u Příbramě

5/   Obec Hluboš – katastrální území Hluboš, Kardavec

6/   Obec Bratkovice – katastrální území Bratkovice, Bratkovice v Brdech, Dominikální Paseky

7/   Obec Sádek – katastrální území Sádek, Sádek v Brdech

8/   Obec Drahlín – katastrální území Drahlín, Drahlín v Brdech

9/   Obec Pičín – katastrální území Pičín

10/ Obec Buková u Příbramě – katastrální území Buková u Příbramě

Zprávy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Svátek má Taťána

Zítra má svátek Arnošt

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2