Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Seminář hospodářů SÚS se zabýval především populací potočáků

Seminář hospodářů SÚS se zabýval především populací potočáků 1

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu

Seminář hospodářů SÚS se zabýval především populací potočáků

 

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu citujeme:

„Seminář hospodářů SÚS se zabýval především populací potočáků (publikováno: 17. 09. 2023).

Seminář hospodářů našeho územního svazu, který se konal v sobotu (16. 9.), se zabýval především populací pstruhů obecných, projektem na jejích podporu, analýzou úlovků, ale rovněž přišel řečí na dotační programy.

Seminář, za účasti 36 hospodářů, zahájil vedoucí hospodářského odboru SÚS Milan Štěpnička.

Po něm již vystoupil vedoucí oddělení zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Tomáš Macháček a hovořilo se o společném projektu Kraje a SÚS na vysazování potočáků, který běží druhým rokem a končí v roce příštím.

Se zajímavým vystoupením se prezentoval Dr. Pavel Jurajda z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, který přítomné seznámil s důvody poklesu pstruhů obecných a lipanů i v jiných srovnatelných tocích v Evropě.

Po jeho vystoupení následovalo několik dotazů Ing. Heuera k možnosti aplikace vědeckých výsledků do podmínek konkrétního revíru. Pan Potměšil připomněl problematiku kolísavých průtoků a Ing. Straka se pokusil problematiku posoudit z dlouhodobého a historického pohledu. Upozornil na změny v chování obyvatelstva - pračky, myčky, čističky apod., což se promítá do životního prostředí a má vliv na vodní živočichy. Dále z vládních měření poukázal na úbytek srážek.

Ing. Vosátka vznesl několik dotazů k vývoji životního prostředí jako takového a vlivu měnících se podmínek např. na dravé druhy ryb. Dr. Jurajda odpovídal průběžně na všechny dotazy. Pan Novák požádal o radu, jak postupovat v komunikaci se správci toků při jednání ohledně např. jízkování a zvyšování kapacity toků. Ing. Straka prezentoval projekt SÚS na jízkování na Šembeře.

Pan Kubát seznámil přítomné v rámci diskuze s projekty MO Sedlčany, které realizují ve spolupráci s vědeckými kapacitami na svých tocích.

Po diskuzi vystoupil Dr. Roman Lyach z institutu evaulací a sociálních analýz a přednesl analýzu úlovků pstruhů potočních na středočeských revírech.

Následovala prezentace Ing. Davida Grunta, v které podal informace k čerpání dotací na odbahnění rybníků a nabídl pomoc s podáním žádosti. Rovněž se zabýval čerpáním dotace DT 17 a opět nabídl přítomným zástupcům MO pomoc při administraci.

Dr. Martrin Šlais provedl osvětu v oblasti nemocí ryb, poradil, jak rozpoznat nemoci dle příznaků. Dále vysvětlil zákonitosti probíhající ve vodě: obsah kyslíku, dusíku, amoniaku a vliv dalších chemických látek na život ryb. Podrobně se zaměřil na nejčastější choroby, se kterými se setkáváme, jako je jarní virémie, KHV, erytrodermatitida aj. Rovněž připomněl zásady odběru vzorků vody i ryb a způsob hlášení zjištěné havárie.

V závěrečné diskuzi vznesl Ing. Vosátka dotaz ohledně uvažovaného sloučení členského příspěvku a brigád, přítomní hospodáři následně s tímto řešením vyslovili nesouhlas.

                                             (šam)“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Semináře se za naši MO zúčastnil pan Vladislav Klimeš.                                                               

Výbor ČRS, z. s., MO Jince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Datum vložení: 18. 9. 2023 10:17
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2023 10:20
Autor: Správce Webu