Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Upozornění na zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1. 9. 2022

Upozornění na zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1. 9. 2022 1

Upozornění na zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1. 9. 2022.

Kotle a kvalita ovzduší

 

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás touto cestou upozornit na povinnosti, které všem provozovatelům kotlů ukládá Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jejichž dodržování bude od 1. září 2022 kontrolováno prostřednictvím pověřených osob:

-           V platnost vstoupí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Vesměs jde o kotle na tuhá paliva (dřevo, uhlí, brikety atd.). Jsou neekologické a velmi neefektivní. Staré kotle mají vysokou spotřebu paliva. Hlavním problémem těchto kotlů je, že do ovzduší vypouští velké množství kysličníku uhličitého, polétavého prachu i karcinogenních látek a proto nesplňují aktuální ekologické standardy a normy. Každému, kdo kotel 1. nebo 2. třídy nevymění, hrozí pokuta až 50 000 Kč.

-           Platí také povinnost provozovatele kotle každé 3 roky provádět pravidelně kontrolu technického stavu a provozu u kotlů a topidel s napojením na teplovodní soustavu vytápění a na vyžádání předložit doklad o jejím provedení.

-           Zákon také stanovuje instalovat tepelný zdroj včetně souvisejících prvků, pokud je výrobce vyžaduje (akumulační nádoba, dochlazovací smyčka apod.).

-           Připomínat povinnost topit pouze takovým palivem, které určil výrobce zdroje, a to jak pokud jde o druh, tak i jeho kvalitu, předpokládám, je zbytečné. Je také přísně zakázáno spalovat odpad. Stejně tak je přísně zakázáno spalovat trávu, listí atd. Využívejte k jejich likvidaci bezplatné uložení na našem sběrném dvoru.

Na základě měření kvality ovzduší byl městys Jince zařazen mezi deset nejhorších obcí v tomto směru z celého Příbramska. Proto z nařízení Ministerstva pro životní prostředí bude u nás prováděn zvýšený dohled a kontroly ze strany odboru životního prostředí MěÚ Příbram v součinnosti s úřadem městyse.

Pro majitele starých kotlů (1. a 2. emisní třídy) a kotlů, které dle výsledku kontroly technického stavu nesplňují emisní limity, jsou určené tzv. Kotlíkové dotace od Středočeského kraje a Nová zelená úsporám od Státního fondu životního prostředí.

Příručku „Jak správně topit a ušetřit“, odkaz na databázi odborně způsobilých osob k provádění revizí kotlů včetně odkazu na dotazník zájmu o dotaci, tak i nabídku vypracování žádosti o dotaci na výměnu kotle, naleznete na obecním webu www.jince.cz pod záložkou „KOTLE a kvalita ovzduší“.

Prosím věnujte těmto informacím pozornost a neberte je na lehkou váhu. Není mým úkolem Vám něco striktně nařizovat, to řeší samotný zákon. Účelem je upozornit Vás na platnou legislativu a povinnosti, které z ní plynou.  Dále je mou snahou zprostředkovat Vám informace a způsob, jak řešit zákonem uložené nároky a vyhnout se tak případným sankcím a pokutám za jejich nedodržení.

Vím, že tato opatření přicházejí ve složité době, kdy ceny energií dosahují dříve nepochopitelné výše. Věřme ale odborníkům, kteří Vám při správné volbě zdroje tepla pomohou tyto náklady snižovat, přispívat k ochraně ovzduší naší krásné brdské krajiny a v neposlední řadě i dobrým sousedským vztahům.

 

Předem Vám za dodržování výše uvedeného zákona děkuji.

                                                                                        RSDr. Josef Hála, starosta městyse Jince

Datum vložení: 3. 2. 2022 10:07
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2022 22:00
Autor: Správce Webu