Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Aktuální informace ke Kotlíkovým dotacím - 01.06.2022

Aktuální informace ke Kotlíkovým dotacím - 01.06.2022 1

Aktuální informace, které se týkají změn a novinek v oblasti kotlíkových dotací a programu Nová zelená úsporám.

Aktuální informace ke Kotlíkovým dotacím - 01.06.2022

Aktuální informace, které se týkají změn a novinek v oblasti kotlíkových dotací a programu Nová zelená úsporám.

Velmi zásadní změnou je, že pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci byl o 2 roky (tj. do 31.08.2024) odložen zákaz provozu tzv. "starých kotlů", stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona. Od 1. září 2024 bude provoz těchto zdrojů zakázán.
Občanům však i nadále doporučujeme výměnu kotle neodkládat.

Od pondělí 06.06.2022 od 10:00 hodin bude možné podávat elektronické žádosti o Kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti. Již nyní je možné si žádost o dotaci předem připravit a vyplnit podle návodu:

- webový formulář žádosti o dotaci -
https://kotliky.kr-stredocesky.cz/…ost

- video návod -
https://krstredocesky-my.sharepoint.com/…d8m
CU6ANelFuPzxrFv3S1EBMlOPPNntakRJIoZXxMdk6w?e=Tpv8EF

- podrobný postup pro vyplnění žádosti -
https://kotlikovedotace-sk.cz/…pro
-vyplneni-zadosti.pdf
 

K pozitivním změnám, které jsou vstřícnější vůči žadatelům, dochází také v programu Nová zelená úsporám.

Mezi hlavní novinky patří:

- O dotaci v oblasti zdrojů energie se nově mohou ucházet také žadatelé, kterým byla již dříve vyplacena podpora na novostavbu nebo ji
aktuálně čerpají (fotovoltaika, řízené větrání, využití tepla z odpadní vody či ohřev vody pomocí obnovitelných zdrojů energie).

- Od 1. července nebudou v rámci výměny nevyhovujících zdrojů vytápění podporována žádná zařízení na fosilní paliva včetně zemního plynu.

- Majitelé vymezené bytové jednotky, která svým charakterem a uspořádáním odpovídá tzv. řadovému rodinnému domu, budou moci žádat o
všechny druhy podpory tak, jako by se jednalo o samostatný rodinný dům.

- Jednotlivě mohou o výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění ve svém bytě nyní požádat i vlastníci vymezených bytových jednotek.

 

V případě zájmu o konzultaci je možné využít infolinky: 257 280 991 nebo e-mailu: kotliky@kr-s.cz, případně osobně navštívit informační centrum na Krajském úřadě Středočeského kraje (vstup z Presslovy ulice v přízemí, kancelář č. 0067). Konzultace se týkají pouze podání informací o registraci žadatele a doložení povinných příloh k žádostem. Pracovníci infocentra nemohou žádost za žadatele vyplnit ani zaregistrovat.

 

Velký zájem je rovněž o dotace z programu Nová zelená úsporám. Počet přijatých žádostí je enormní, oproti předchozím letům se zvýšil až čtyřnásobně. I přesto se Státnímu fondu životního prostředí ČR daří dodržovat administrační lhůty pro zpracování žádostí, schvalovací proces trvá okolo šesti týdnů. Pokud žádost neobsahuje chyby, obdrží žadatelé informaci o akceptaci žádosti a následně, v průměru do šesti týdnů od doložení dokumentů prokazujících dokončení realizace projektu, jsou proplaceny finanční prostředky.

 

K zodpovězení dotazů mohou občané využít zelenou linku: 800 260 500 (po – pá od 7:30 do 16:00 hod.) nebo e-mail: info@sfzp.cz.

Návod „Jak podat žádost“ naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/podani-zadosti-o-dotaci/ .

 

Doporučujeme občanům výměnu starého kotle neodkládat, využít kotlíkových dotací a výměnu provést co nejdříve, a to i vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám nových zdrojů vytápění.

 

Město Příbram - odbor řízení projektů a dotací, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram

www.pribram.eu<http://www.pribram.eu/>

Datum vložení: 3. 6. 2022 10:08
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2022 10:18
Autor: Správce Webu