Navigace

Obsah

Činnost ČRS ve volebním období 2019-2022 (4)

Typ: ostatní
Činnost ČRS ve volebním období 2019-2022 (4) 1Dne 21. září 2022 byl zveřejněn v aktualitách webových stránek ČRS, z.s., článek „Činnost ČRS ve volebním období 2019-2022 (4)“
Činnost ČRS ve volebním období 2019-2022 (4)

Dne 21. září 2022 byl zveřejněn v aktualitách webových stránek ČRS, z.s., článek „Činnost ČRS ve volebním období 2019-2022 (4)“.Z článku citujeme:

 

„Vážení příznivci Petrova cechu,

v sobotu 24. září se koná XIX. Republikový sněm ČRS. V letošním roce nás čeká volební sněm, který bude na další čtyři roky volit předsedu Českého rybářského svazu. V krátkém seriálu jsme Vás proto informovali o nejvýznamnějších událostech a změnách, které se za uplynulé volební období v ČRS udály.

První článek se týkal změny systému redistribuce financí z celosvazového rybolovu…, druhý úpravy Stanov a Jednacího řádu ČRS…, ve třetím díle jsme přinesli informace o Rybářském informačním systému. V tomto posledním díle informujeme o důležitých jednáních, která proběhla se zástupci politické reprezentace a státní správy v uplynulém období.

Během uplynulého volebního období statutární zástupci ČRS nadále udržovali stálý kontakt s příslušnými ministerstvy (zemědělství; školství, mládeže a tělovýchovy; životního prostředí a financí), v době pandemických opatření také s Ministerstvem zdravotnictví. Spojení bylo udržováno také s představiteli politické sféry - předsedou Vlády ČR, ministry jednotlivých rezortů, poslanci Zemědělského výboru PSP ČRS atd. Dlouhodobě je na výborné úrovni spolupráce s odbornými útvary Ministerstva zemědělství. V období 2019-2022 proběhlo více než 50 jednání a setkání zástupců ČRS s předními představiteli státní správy a politické reprezentace.

Hlavním cílem uvedené spolupráce je udržet příznivé legislativní podmínky, a zároveň být klíčovým partnerem pro jednání v případě, že by byla legislativa otevřená a bylo by nutné hájit zájmy ČRS.

V uplynulém volebním období tak byly například opakované snahy orgánů Evropské unie o zákaz využití olova, a to včetně rybářských zátěží, nakonec i díky intenzívnímu vyjednávání a spolupráci s Ligou Libe, Moravským rybářským svazem a Českomoravskou mysliveckou jednotou, zákonodárci České republiky smeteny ze stolu. V této záležitosti však jistě není všem dnům konec, a toto téma se ještě rozhodně objeví a opět budeme muset naši pozici obhájit.

K tématu jsme již publikovali:

Navrhovaný zákaz olova: ČRS kategoricky proti

Hrozící omezení olova: rybáři a střelci si mohou oddechnout

Pokračované snahy o zákaz použití olova opět na stole

Omezení olova: další krize zažehnána

Stejně tak jsme byli s ostatními hospodáři v krajině (myslivci, lesníci, včelaři) aktívní v oblasti takzvané invazní novely, tedy v navrhovaných změnách zákona o ochraně přírody a krajiny a složkových zákonů, jako je lesní zákon, vodní zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o myslivosti, zákon o rybářství nebo zákon o rostlinolékařské péče v souvislosti s adaptací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. Lobby některých ochranářskýchorganizací se snažila zavést národní seznam invazních nepůvodních druhů, který by zahrnoval velmi cenné a dlouhodobě hospodářský využívané a prověřené druhy živočichů a rostlin, přičemž by bylo významně omezeno jejích využívání v krajině. Z rybářské oblasti můžeme uvést například pstruha duhového, sivena amerického či amura bílého. Díky dobré vyjednávací pozici se povedlo zastavit zavedení tohoto hospodáři v krajině nechtěného dokumentu, který by výrazně omezil naše možnosti hospodaření v rybářských revírech.

      

K tématu jsme již publikovali:

ČRS dosáhl ve spolupráci se skupinou hospodářů v krajině historického úspěchu - naše hospodářsky cenné druhy byly zachráněny!

Poslanci schválili invazní novelu v předjednané podobě: Národní seznam invazních nepůvodních druhů odmítnut - hospodářsky cenné druhy se mohou využívat nadále!

Dalším stěžejním tématem byla, a do budoucna jistě ještě bude, problematika rybožravých predátorů. V minulých letech se podařilo dosáhnout administrativního vyřazení kormorána velikého ze seznamu zvláště chráněných živočichů. Prioritou pro ČRS je zachování vyplácení zástřelného u kormorána velkého, kterého se podařilo dosáhnout, a které má motivační význam. V současné době vyplácí MZe 500 Kč za zastřeleného kormorána, a v ČR se jich tak střílí kolem 10 000 každý rok. Důležité je též do budoucna apelovat na zjednodušení administrace plašení a odstřelu tohoto rybožravého živočicha. Problémem, který jednoznačně přetrvává, je absolutní ochrana vydry říční. ČRS prosazuje regulaci tohoto druhu, která je na místě především v rybochovných zařízeních a v místech, kde jsou působením vydry ohroženy cenné populace salmonidů. V poslední době se objevují další predátoři, jejichž působení začíná být pro společenstva ryb na některých místech neúnosné. Zde je potřeba zmínit například čápa černého či morčáka velkého, kde předpokládáme v brzké době další střety se zástupci ochrany přírody.

K tématu jsme již publikovali:

Schváleno: Stát bude nově vyplácet zástřelné 500 Kč za kormorána!

Rybářské úřední martyrium: administrace žádostí na odstřel kormorána velikého

Poslanecká sněmovna: první zasedání podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství

Statutární zástupci ČRS jednali s předsedou Zemědělského výboru

Rada EU pro zemědělství a rybolovu (AGRFISH) vyzvala Evropskou komisi k řešení otázky rybožravých predátorů

Rybožraví predátoři z pohledu ČRS - vydra říční

V rámci dotační činnosti považujeme za úspěch, že je nadále k dispozici v rámci tzv. národních dotací MZe dotační titul 17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů, kde se podařilo i díky mnohým jednáním se zástupci státní správy a politické reprezentace navýšit roční alokaci z původních 15 mil. Kč na současných 22 mil Kč. Uživatelé rybářských revírů z řad organizačních jednotek ČRS z toto dotačního titulu čerpají každoročně celkem 20 mil. Kč, přičemž prostředky jsou poskytovány formou platby na hektar rybářského revíru.

Po několika jednáních se rovněž povedlo najít cestu k finančnímu přispění státu k obnově populace ryb Bečvy, kterou v září roku 2020 postihla ekologická havárie. Této velmi pozitivní zprávě předcházela řada jednání se zástupci MZe a dalších dotčených institucí. Kromě finanční a materiální pomoci se podařilo také ustanovit řadu postupů, které mají do budoucna zrychlit a zefektivnit procesy v případě, že by se podobná ekologická havárie v České republice opakovala. Dle původní dohody stát bude přispívat prostřednictvím národních dotací částkou 750 000 Kč ročně, a to po dobu 10 let. Změnou politické reprezentace po volbách v roce 2021 došlo ke krácení dotačního titulu a v letošním roce bylo vyplaceno pouze 446 310 Kč. Zmiňované krácení bylo ze strany státu odůvodněno dostatečnou a rychlou obnovou populací ryb v některých částech Bečvy.                       

K tématu jsme již publikovali:

Otrava Bečvy: společné jednání ČRS, MŽP, ČIŽP a krajů

Koordinační schůzka ČRS, MZe a Povodí Moravy

Stát bude subvencovat zarybnění Bečvy

Za důležité považujeme také zmínit, že díky intenzívnímu jednání se zástupci politické reprezentace a státní správy se také podařilo zachovat možnost rybolovu i přes pandemická opatření v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19. Tato opatření byla v kritickém období velmi přísná včetně omezení pohybu, přesto se pro rybáře podařilo zachovat podmínky výkonu rybářského práva v prakticky nezměněném stavu.

Vybrali jsme pro Vás ta nejvýznamnější témata, která byla v průběhu uplynulého volebního období řešena. Udržování kontaktů se státní a politickou reprezentací je pro ČRS velice důležité i s ohledem na udržení současných velmi příznivých legislativních a ekonomických podmínek pro činnost ČRS.

  Za ČRS Lukáš Mareš, Roman Heimlich“

 

Přílohy s fotografiemi:

- Alternatívní kaprařské zátěže, které jsou ovšem při jiných způsobech lovu nevyhovující

- Siven americký, jeden z nepůvodních, avšak hospodářsky cenných druhů ryb

- Rybožraví predátoři z pohledu ČRS - vydra říční

- Vysazování dravých druhů ryb patří mezi priority

- Jednání ministra životního prostředí se zástupci ČRS, ČIŽP a dotčených krajů k ekologické havárii na Bečvě

 

Výbor ČRS, z.s., MO Jince


Vytvořeno: 25. 9. 2022
Poslední aktualizace: 25. 9. 2022 08:20
Autor: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Svátek má Svatoslav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den zdravotně postižených

Zítra má svátek Barbora

Kalendář

Anketa

Jaké informace nejčastěji vyhledáváte na našem webu?

Celkem hlasů:
120
Hlasování začalo:
25. 8. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností