Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Z jednání výboru SÚS

Z jednání výboru SÚS 1

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu

Z jednání výboru SÚS
 

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu citujeme:

„Z jednání výboru SÚS… (publikováno: 06. 09. 2023).

Po dvou měsících opět zasedal výbor SÚS, který se kromě jiného zabýval návrhy na zrušení pracovního příspěvku (brigád), které v současné době projednávají orgány Rady ČRS.

Je dlouhodobou snahou předsedy ČRS Karla Macha sjednotit ceny brigád a zahrnout je do členské známky a následně přerozdělovat. Tuto změnu projednal i hospodářský odbor Rady ČRS, který doporučil jednu z variant Radě ČRS, ta zasedá ve čtvrtek.

Výbor SÚS se zabýval navrhovanými variantami a vůbec celkovým pojetím brigád a rozhodl ani jednu z variant nepodpořit a v tomto duchu pověřil i naše zástupce v Radě. Již nyní z některých MO, které jsou obeznámeny s chystaným řešením brigád, zaznívají velice radikální reakce, což výbor SÚS vnímá, včetně z toho plynoucích riziku. Po zasedání Rady bude pro naše MO připraven dopis, který je seznámí s jednotlivými návrhy, jež se na Radě projednávají a se stanoviskem výboru našeho ÚS. MO dostanou prostor sdělit ÚS své stanovisko a postoj k řešené problematice, na základě stanovisek od našich MO rozhodne výbor o dalším postupu a postoji při projednávaní na Radě ČRS.

Jednatelka pí. Fryšová podala zprávu o přípravě Rybářského informačního systému, kde probíhá migrace dat.

Členové výboru schválili od roku 2024 zrušení placené místenky ve výši 25 korun na vodní ploše Mlynařice 3 - Dvorce u mimopstruhového režimu. Pstruhový režim a placení místenky zůstává beze změn.

Přítomní byli seznámeni s přípravou hospodářského vyrovnání a s termíny, kdy bude HV probíhat. Bude znovu připraven rezervační systém, o jeho otevření budou MO informovány.

Pan Zahrádka informoval o záměru města Mladá Boleslav vybudovat na toku Klenice rybník, MO již začala jednat o možnosti vyhlášení rybářského revíru.

Na sekretariátu proběhla kontrola SZIF ohledně vysazení úhoře, vše bez závad.

Předseda SÚS D. Hýbner podal informaci o setkání s hejtmankou Středočeského kraje, byla dohodnuta možná spolupráce na vysazení odkrmených úhořů do neprůchodných toků a VP, v podpoře dětí a mládeže a handicapovaných rybářů.

Předseda DK, SÚS Ing. Neuman seznámil výbor s kontrolou vodní plochy Písková Lhota včetně výkonu správcovské služby, úpravy pískovny atd. Konstatoval, že vše bylo bez závad a pískovna je ve velice pěkném stavu.

Výbor odsouhlasil pořádání 24hodinového závodu na vodní ploše Stržený v termínu 30. 9. -1. 10. 2023.

Výbor vzal na vědomí informace o chystaném zasedání hospodářského odboru SÚS a ekonomické komise SÚS.                                                                                                                                                                                        (šam)“                                                                                                                                                                                                                           

Výbor ČRS, z. s., MO Jince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Datum vložení: 11. 9. 2023 9:05
Datum poslední aktualizace: 11. 9. 2023 9:07
Autor: Správce Webu