Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Z jednání výboru SÚS

Z jednání výboru SÚS 1

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu

Z jednání výboru SÚS

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu citujeme:

 

„Z jednání výboru SÚS… (publikováno: 29. 06. 2023).

Výbor SÚS se na svém červnovém zasedání kromě připravovaných popisů revírů a vodních ploch zabýval také posledními rozhodnutími Rady ČRS.

Bylo schváleno znění nových popisů revírů a vodních ploch pro roky 2024/25 s tím, že i přes upozornění zůstávají poměrně rozsáhlé. Předseda SÚS Dušan Hýbner, který stál v čele skupiny, jež se popisy zabývala, konstatoval, že se v nich nacházela řada věcí, které byly zdvojeny, a které řeší Bližší podmínky výkonu rybářského práva SÚS (BPVRP). Byla snaha je z popisů vyřadit a alespoň trošku rozsah zmenšit. Před účinností nových popisů budou rybáři upozorněni, aby si velice pečlivě nastudovali BPVRP SÚS, které bez výjimky platí na všech revírech a vodních plochách SÚS a následně si ještě přečetli popis konkrétního revíru či vodní plochy, na kterém hodlají lovit.

Výbor SÚS se zabýval rozhodnutím Rady ČRS (to prošlo jen těsnou většinou), podle které budou na revírech Rady ČRS platit pouze celosvazové, celorepublikové a místní povolenky, což znamená, že nově již nebude možné lovit na územní povolenky. Zástupce našeho ÚS v Radě (předseda SÚS) byl proti návrhu. Výbor SÚS konstatoval, že toto rozhodnutí má svou logiku, avšak mělo přijít již tak před třemi, čtyřmi roky, a ne v této složité době.

Za mnohem závažnější považuje výbor SÚS další krok Rady ČRS, kterým je rozhodnutí pokračovat v přípravě návrhu na zrušení pracovního ročního příspěvku (brigád) a ten zahrnout do navýšení pravidelného peněžitého příspěvku - členské známky. Na Radě jediný zástupce SÚS byl proti tomuto rozhodnutí. Tento krok našeho předsedy podpořil výbor SÚS a nesouhlasí s takovým řešením brigád. Výbor SÚS se rozhodl, že tuto problematiku a další možná východiska a scénáře bude velmi podrobně řešit se zástupci našich místních organizací na konferenci SÚS, která se bude konat 26. 3. 2024.

Výbor SÚS schválil příspěvek ve výši 25 000 Kč na pořízení nového simulátoru na zdolávaní ryb SIMFISH Scatri (cena cca 200 000 Kč), který po územních svazech požadovala Rada ČRS. Při hlasování na Radě byl zástupce SÚS jako jediný proti. Předseda SÚS se svým postojem přítomné členy výboru seznámil, že nešlo vůbec o výši příspěvku, ale principiálně o to, že Rada má dost prostředků na to, aby simulátor zakoupila sama, a že je pro něj složité (i účetně) vložit peníze do něčeho, co nebude jeho vlastnictví, nebude moci ovlivňovat jeho provoz, neboť výhradním vlastníkem je Rada ČRS.

Simulátor by měl kromě jiného, sloužit i místním organizacím, které by si ho mohly půjčovat na své akce.

Výbor vzal stanovisko předsedy na vědomí, ale příspěvek schválil a předsedovi uložil, aby zjistil, jakým způsobem, a kde si budou moci místní organizace simulátor půjčovat a ty následně o této možnosti informovat.

Členové výboru byli seznámeni s tím, že byla podána žádost o dotaci OPR na zakoupení nákladního vozidla a terénního vozidla. Předseda SÚS poděkoval všem, kteří se na přípravě žádosti podíleli (pí. Valtrová, Fryšová, p. Kemr, Ing. Jedlička).

Výbor si bez dalšího vyslechl již tradiční zpravodajství Ing. Neumana o pokračujících pracích na Rybářském informačním systému a jeho testování.

Úspěšně byla provedena rezervace kongresového centra hotelu Floret v Průhonicích, kde se 26. 3. 2024 bude konat konference SÚS. Už nyní žádáme zástupce jednotlivých MO, aby si termín vyznačili ve svých kalendářích, neboť zde bude řešeno několik zásadních materiálů z pohledu našeho územního svazu.

Výbor schválil, dle dané směrnice, příspěvky pro závodníky reprezentující SÚS a neschválil příspěvek pro LRU položená pro rozpor s danou směrnicí.

Byla podána žádost o platbu OPR za vysazení úhořího monté.

Technik SÚS Ing. Jedlička podal zprávu o rozvozech násad, o aktuální nepříznivé situaci s pořizováním násad na trhu a o přípravě semináře pro hospodáře SÚS, který se bude konat 16. 9. 2023.

Ing. Straka podal výboru písemnou zprávu o chystaném projektu Jízkování říčky Šemberky.

Výbor SÚS vyslovil poděkování MO Mladá Boleslav a konkrétně pánům Linhartovi, Hlaváčkovi, Linhartovi ml. a Šimáčkovi za uspořádání a hladký průběh Národního kola Zlaté udice. Všem, včetně MO, bude odeslán děkovný dopis a zmíněným pánům i finanční odměna, kterou výbor schválil.

V rámci zasedání proběhlo také vylosování tří rybářských kroužků, které se aktivně zúčastnily jarního kola úklidové akce. Štěstí se usmálo na kroužky MO Uhříněves, Mladá Boleslav a Bystřice, které obdrží šek na 5 000 Kč.

Pan Porhansl poděkoval všem za podporu při nedávném MS handicapovaných rybářů, které se konalo ve Francii a zároveň členy výboru seznámil s připravovanou akcí pro Jedličkův ústav, která se uskuteční na VP Písková Lhota 29. 6. 2023.

Pan Macholda předal do Síně slávy v Lahovicích pohár za 3. místo v soutěži družstev MiČR v muškaření na řece. Výkon týmu, vzhledem nejen ke konkurenci, ale i k tomu, že nejsme pstruhovým krajem, ocenil předseda SÚS a poděkoval za výbornou reprezentaci našeho ÚS.

Mgr. Vondrušková výbor seznámila se zasedáním právní komise Rady ČRS.

Příští zasedání výboru SÚS se koná na konci srpna.

                                                                                                                                                                  (šam)“      

Výbor ČRS, z. s., MO Jince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Datum vložení: 30. 6. 2023 7:09
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2023 7:12
Autor: Správce Webu