Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Z jednání výboru SÚS…

Z jednání výboru SÚS… 1

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu

Z jednání výboru SÚS…

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu citujeme:

„Z jednání výboru SÚS… (publikováno: 30. 05. 2023).

Výbor SÚS se na svém pravidelném zasedání kromě jiného zabýval závěrečnou zprávou hospodaření za rok 2022 a byl podrobně seznámen s kontrolami DK SÚS.

Ing. Neuman seznámil se stanoviskem Dozorčí komise SÚS ke zprávě o hospodaření za rok 2022. DK doporučila věnovat větší pozornost v doprovodném textu okomentování jednotlivých položek, a aby závěrečná zpráva byla před předložením výboru SÚS projednána v EK SÚS. Dále doporučuje rozvést čerpání rozpočtu jako celek a doplnit procentuální vyjádření čerpání. K výsledku hospodaření neměla DK výhrad. Výbor následně schválil předloženou zprávu o hospodaření SÚS za rok 2022.

DK plánuje výjezdní zasedání na Pískovou Lhotu, které bude spojeno s kontrolou.

DK rovněž provedla kontrolu provozu techniky - bez závad. Dále Ing. Neuman seznámil s výsledkem kontroly plánů práce odborů a komisí na rok 2023 a pochválil zpracování plánu práce LRU a HO.

Výbor vzal na vědomí, že dne 16. 5. proběhly na sekretariátu opravné zkoušky na člena RS, z 21 neúspěšných uchazečů se jich dostavilo 9, všichni zkoušky složili.

Paní Valtrová seznámila členy výboru s postupujícími pracemi na žádosti o dotaci na zakoupení nákladního vozidla Iveco a terénního vozidla Toyota.

Výbor vzal na vědomí rozhodnutí KÚ Středočeského kraje - udělení výjimky z lovné míry kapra na revíru 411 195 Pod Panskou (MO Kladno) na snížení na 25 cm s platností od 31. 7. 2023.

VÚS schválil příspěvky ve výši 5 000 Kč závodníkům z SÚS, kteří reprezentují ČRS na MS a ME: p. Piekar (ME v Portugalsku), Vyhlídal, Krym, Kozlovský a Svatoš (MS handicapovaných rybářů Francie).

Ing. Neuman seznámil členy výboru s nejnovějšími záležitostmi ohledně Rybářského informačního systému a s nabytými zkušenostmi z testování.

Členové výboru odsouhlasili návrh hospodáře SÚS Milana Štěpničky sjednotit na pískovně Písková Lhota míru kapra na K70, zvýšit horní míru candáta na 90 cm a štiky na 100 cm.

Hospodář dále informoval přítomné o zasedání hospodářského odboru SÚS, který se kromě jiného zabýval plánováním společných kontrol RS v průběhu léta a dále plánování kontrol násad vysazení z podzimních výlovů.

Výbor schválil termín konání příští územní konference, která se bude konat v hotelu Floret v Průhonicích 26. 3. 2024 od 13.00 hod.

VÚS schválil žádosti Ing. Straky na provedení jízkování na revíru SÚS Šembera a pověřuje jej jednáním směřujícímu k získání potřebných povolení. Dále VÚS schvaluje, aby Ing. Straka vstoupil v jednání s Mgr. Šlaisem na zadání studie kyslíkových poměrů ve vztahu k životu ryb na pískovně ve Středočeském kraji (bez finančních nároků zpracovatele) např. v rámci bakalářských či magisterských prací studentů. Výsledky by mohly posloužit jako model k pochopení fungování životního prostředí v pískovnách jako takových.

Výbor vyhodnotil průběh závodů O pohár předsedy SÚS a zabýval se se změnami propozic a závodního řádu pro příští rok.                                                                                                                                                                    (šam)“                                                

 Výbor ČRS, z. s., MO Jince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Datum vložení: 1. 6. 2023 9:05
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2023 9:07
Autor: Správce Webu