Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Z jednání výboru SÚS

Z jednání výboru SÚS 1

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu

Z jednání výboru SÚS

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu citujeme:

 

„Z jednání výboru SÚS… (publikováno: 06. 03. 2023).

Výbor SÚS na svém pravidelném jednání schválil navýšení ceny propláceného kapra. Rovněž byl obeznámen s dokončenými pracemi na vodní ploše Stržený a zabýval se Rybářským informačním systémem.

Na základě dramatického a neočekávaného vývoje cen kapra na trhu odvozeného od zdražení energií, obilí i krmných směsí, rozhodl výbor o navýšení proplácené ceny kapra z plánovaných 68 Kč za 1 kg = 88,40 Kč za kus na reálnější hodnotu ve výši 73 Kč za 1 kg = 95 Kč za kus.

Učinil tak na základě schváleného Statutu společného rybolovu platného od 1. 1. 2023 a bodu III. písmeno B, č: 8) Dle vývoje tržních cen na trhu je VÚS svým usnesením zmocněn upravit proplácenou cenu kapra v kg, popřípadě jiného druhu ryby v kusech pro účely HV o + 15 Kč.

Tyto ceny budou proplaceny sdruženým MO při HV 2023.

Pracovníci sekretariátu v průběhu měsíce března provedou aktualizaci kalkulačních listů, které budou následně zaslány elektronicky všem sdruženým MO.

Navýšení proplácené ceny se negativně promítne do rozpočtu SÚS v roce 2023 s tím, že pro rok 2023 bude případný schodek sanován z předešlých kladných hospodářských výsledků nebo z rezervního fondu.

Výbor byl rovněž informován o situaci na Sadské, kde dochází k úhynu ryb. V důsledku toho požádá MO Nymburk, která na revíru hospodaří, o snížení zarybňovací povinnosti na následující dva roky.

SÚS obdržel výjimku na lov pod ledem pro vodní plochu Mlynařice 3 - Dvorce, která má platnost do 31. 3. 2025.

Velká část jednání výboru byla věnována Rybářskému informačnímu systému. Šlo jednak o informace k probíhajícím pracím, o výběrových řízeních v souvislosti s tvorbou RIS a o zahájení testování (na MO šel dopis, aby se zájemci o testování přihlásili).

Výbor zároveň po dlouhém jednání nakonec schválil dodatek o spolufinancování RIS ze strany ÚS, kde dochází k navýšení cen.

Předseda SÚS přítomné seznámil s plněním usnesení konference SÚS, vedoucí odboru mládeže pak s chystaným jarním kolem náborové akce Ve vodě nežijí jen vodníci.

Vítězem výběrového řízení na dodávku úhořího monté se s cenou 9 354,10 Kč stal pan Budka. Rozvoz monté je plánován na termín 15. - 20. 3. 2023.

Výbor se zabýval přípravou závodů O pohár předsedy SÚS, které se konají na Pískové Lhotě 13. - 14. 5. 2023. Došlo k úpravě závodního řádu a propozic závodů.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  (šam)“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Výbor ČRS, z. s., MO Jince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Datum vložení: 7. 3. 2023 10:14
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 10:17
Autor: Správce Webu