Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Republiková rada ČRS - Informace k 14. 04. 2023

Republiková rada ČRS - Informace k 14. 04. 2023  1

Dne 14. dubna 2023 byl zveřejněn v aktualitách webových stránek ČRS, z. s., článek „Ze zasedání Republikové rady (duben 2023).“

Republiková rada ČRS - Informace k 14. 04. 2023 

Dne 14. dubna 2023 byl zveřejněn v aktualitách webových stránek ČRS, z. s., článek „Ze zasedání Republikové rady (duben 2023).“ Z článku citujeme:

 

„Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání dne 6. dubna 2023. Hlavními tématy byly účetní závěrky ČRS a ČRS služby s. r. o. a zprávy o finančním hospodaření za rok 2022, statistika úlovků na celosvazové povolenky na rok 2022, výsledky hospodaření za rok 2022 a plán zarybnění na rok 2023 na revírech Republikové rady ČRS, kontroly Republikové dozorčí rady a aktuální informace k RIS.

Předseda ekonomické komise Ing. Koranda a vedoucí ekonomického oddělení ČRS Ing. Bauerová představili účetní závěrky ČRS a ČRS služby, s. r. o. Ekonomická komise doporučila Radě ČRS závěrky schválit, Republiková dozorčí rada k materiálům zaujala rovněž kladné stanovisko. Rada ČRS schválila hospodářský výsledek Rady ČRS za rok 2022 ve výši + 5 340 393,02 Kč a hospodářský výsledek ČRS služby, s. r. o. za rok 2022 ve výši + 245 306,53 Kč.

Předseda ČRS Dr. Mach a hospodář Rady ČRS Ing. Ličko okomentovali informaci o statistice úlovků na celosvazové povolenky, kterých bylo zpracováno celkem 60 519 ks. V roce 2022 bylo na celosvazové povolenky uloveno a ponecháno rybáři 430 tis. kusů ryb o celkové hmotnosti 725 tis. kg. Rada ČRS vzala informaci na vědomí.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich a hospodář Rady ČRS Ing. Ličko dále představili výsledky hospodaření a činnosti rybářské stráže na rybářských revírech Rady ČRS (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, Veslařský kanál Račice, rybník Dolejší, Morava 24) za rok 2022. Postup zarybňování byl splněn na všech revírech Rady ČRS v rámci všech rybích druhů. Zvýšené zarybnění ÚN Orlík nad rámec rozpočtu bylo kryto zejména z dotačního titulu MZe DT 17.A a z vyšších příjmů z CS redistribuce. Rada ČRS vzala materiál na vědomí a rovněž schválila návrh zarybnění revírů Rady ČRS na rok 2023. V rámci zarybnění je kladen důraz především na nedostatkové druhy ryb (okoun, bílá ryba) a dravé druhy ryb.

Rada vzala na vědomí informaci předsedy Republikové dozorčí rady Dr. Křenka o kontrolách sestavení účetní závěrky, prvotních účetních dokladů a výsledků hospodaření ČRS služby, s. r. o. Na základě této kontroly hodnotí vedení účetnictví Rady ČRS za rok 2022 jako věrohodné a průkazné a k výsledku hospodaření nemá připomínek.

Manažer RIS Bc. Kočica seznámil Radu ČRS s aktuálním stavem projektu. Bylo ukončeno výběrové řízení na zpracovatele mobilní aplikace RIS a provedeno expertní hodnocení podaných nabídek. Hodnotící komise pro výběrová řízení doporučila tři nejúspěšnější uchazeče do druhého kola.

Bc. Kočica dále v souvislosti s RIS informoval, že místním organizacím ČRS byly prostřednictvím příslušných územních svazů zaslány vzorové excely pro migraci dat členské základny a vstupního nastavení organizačních jednotek. Do současnosti bylo akceptováno nastavení 296 místních organizací. Místním organizacím, které podkladová data neposkytly, bude zaveden účet s nastavením rozsahu dostupných dat z IDS, další nastavení potom již bude v režii těchto místních organizací.

Byla provedena iniciační videokonference s testery za jednotlivé územní svazy (celkem 127 testerů). V rámci videokonference byly předány podklady nutné pro testování (přístupy do příslušných aplikací), vysvětleny struktury testovacích scénářů a podrobný harmonogram testování. Ostatní činnosti na projektu RIS probíhají dle smluvního harmonogramu.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich předložili Radě ČRS návrh na vytvoření vlastního uceleného souboru kreseb všech druhů ryb, a to zejména pro potřeby využití ve výukových a propagačních materiálech ČRS (pracovní sešity pro kroužky, plakáty, pexesa ad.). Tento návrh byl Radou schválen.                                                                                               

                                                                                

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 4. května 2023…

                                                                                                                                    Za ČRS Lukáš Mareš “

                                                                                                                                  

Výbor ČRS, z. s., MO Jince

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Datum vložení: 17. 4. 2023 11:02
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2023 11:03
Autor: Správce Webu