Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Republiková rada ČRS - Informace k 12. 05. 2023

Republiková rada ČRS - Informace k 12. 05. 2023  1

Dne 12. května 2023 byl zveřejněn v aktualitách webových stránek ČRS, z. s., článek „Ze zasedání Republikové rady (květen 2023).“

Republiková rada ČRS - Informace k 12. 05. 2023 

 

Dne 12. května 2023 byl zveřejněn v aktualitách webových stránek ČRS, z. s., článek „Ze zasedání Republikové rady (květen 2023).“ Z článku citujeme:

„Republiková rada ČRS se sešla 4. května 2023 na pravidelném zasedání. Klíčovými tématy bylo především zajištění národního kola Zlaté udice, Letního tábora mládeže ČRS a setkání mládeže, informace k rekonstrukci střediska ČRS Štědronín a projednání aktuálních oblastí k RIS.

Předseda Odboru mládeže Republikové rady ČRS p. Marek přednesl informace k akcím v roce 2023. Národní kolo soutěže Zlatá udice proběhne 16. - 18. 6. v Mladé Boleslavi, pořadatelem je Středočeský ÚS. Rovněž informoval o přípravách na Letní tábor mládeže ČRS, který se uskuteční 30. 7. - 2. 8. ve Smetanové Lhotě. O tábor je enormní zájem, všechna místa jsou již obsazena. Tábor bude podpořen z dotace MŠMT. V termínu 1. - 3. 9. 2023 proběhne setkání mládeže ČRS v Rekreačním středisku Želivka, přičemž pořadatelem je Jihočeský ÚS. Program bude složený ze soutěží a exkurzí. V letošním roce, v termínu 25. - 27. 8., také proběhne 2. ročník soutěže Zlatá udice/Zlatý blyskáč. Pořadatelem je Slovenský rybářský sväz, ČRS budou reprezentovat dvě družstva která vzejdou jako nejlepší z národního kola Zlatá udice.

Předseda ČRS Dr. Mach a jednatel ČRS Dr. Heimlich podali informaci o probíhajícím zpracování stavební a prováděcí dokumentace na rekonstrukci podkroví rekreační budovy ČRS. Výběrové řízení na dodavatele stavby (rekonstrukce rekreační budovy ČRS a budovy ČRS služby s. r. o.) bude vyhlášeno ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. V roce 2023 bude na středisku ČRS Štědronín pronájem realizován do konce roku bez omezení. Na sezóny 2024 se počítá s omezeným provozem apartmánů rekreačního střediska ČRS Štědronín. Zájemci budou informováni prostřednictvím webu ČRS.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s kontrolou hospodaření na revírech Republikové rady ČRS za rok 2022. Postupy zarybňování na všech revírech Republikové rady ČRS byly dodrženy.

Manažer RIS Bc. Kočica seznámil Republikovou radu ČRS s aktuálním stavem projektu. Přípravy RIS nadále pokračují podle smluvního harmonogramu. Aktuálně probíhají práce na testování systému zpravidla na základě dvojtýdenních sprintů s cílem spuštění pilotního provozu na konci května 2023.

Bc. Kočica dále informoval o stavu migrace dat do RIS. Část dat potřebných k migraci při spuštění pilotního provozu (data o revírech, úlovcích, dekretech, nastavení organizací) bude migrována z již dostupných zdrojů. Data členské základny budou migrována podle systému, ve kterých MO aktuálně pracují. Začátek migrace dat u organizací nevyužívajících žádný rozšířený systém je předpokládán na základě zaslaných excelů od konce května, následovat budou v průběhu června a července místní organizace pracující například v systémech EvMO a Ryby 17 a migrace bude zakončena přenosem dat z IS Lipan.

Předseda Hospodářského odboru Republikové rady ČRS p. Horák podal Republikové radě informaci z jednání odboru. Prvním prezentovaným bodem byl návrh na navýšení ceny povolenky za neodevzdanou povolenku. Předseda ČRS Dr. Mach informoval, že pro další jednání Republikové rady ČRS budou zpracována variantní řešení výpočtu a navýšení cen povolenky za neodevzdané povolenky, která budou zohledňovat i doporučení hospodářského odboru. Dále p. Horák informoval o stavu novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství, kdy nyní stále probíhají interní jednání mezi gesčně příslušným Ministerstvem zemědělství a dalšími ministerstvy, především pak Ministerstvem životního prostředí. Hospodářský odbor také projednal problematiku nastavení financování revírů Republikové rady ČRS, byly provedeny analýzy a připravena variantní řešení, přičemž tuto problematiku nyní podrobně projednají územní svazy a diskuze bude pokračovat na dalším jednání Republikové rady ČRS.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich seznámil členy Republikové rady ČRS s ukončením nájemní smlouvy na rybník Dolejší v červenci 2023 ze strany obce Zvíkovské Podhradí. Rybník bude sloven a ryby vysazeny do ÚN Orlík. Rybolov zde již nadále nebude probíhat.

Vedoucí oddělení sportu a mládeže sekretariátu Republikové rady ČRS pí Chybová podala informaci ze 44. kongresu CIPS, který se konal v Římě. Na programu bylo zasedání všech tří sportovních federací: FIPS-Mer, FIPSed a FIPS-Mouche. Na kongresu byli přítomni zástupci 64 zemí. Všechny federace zaznamenali zájem o přijetí nových členů. Na programu bylo zejména přijetí nových členů, dále stavy financí či očekávaný vývoj do budoucna. Projednaly se také úpravy mezinárodních pravidel, a to v oblasti lovu ryb na umělou mušku.     

Další zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 8. června 2023…

                                                                                                                                     

Za ČRS Lukáš Mareš “

Výbor ČRS, z. s., MO Jince 

Datum vložení: 15. 5. 2023 8:40
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2023 8:42
Autor: Správce Webu