Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Ohlédnutí předsedy SÚS…

Ohlédnutí předsedy SÚS… 1

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu

Ohlédnutí předsedy SÚS…

Z aktualit zveřejněných na webových stránkách ČRS, z. s., Středočeského územního svazu citujeme:

 

„Ohlédnutí předsedy SÚS… (publikováno: 12. 04. 2023).

Máme za sebou další tři měsíce, které z mého pohledu bývají přípravné, pokud to tedy počasí dovolí. Je to čas na přípravu našich revírů a vodních ploch, než přijde jaro, oteplí se a zvýší se návštěvnost ze strany rybářů.

Sice pár dní mrzlo, takže se na VP nedalo lovit, ale bohužel ne tolik abychom, s výjimkou jednoho víkendu, mohli rybářům umožnit lov na dírky.

Jelikož počasí nebylo až tolik zimní, mohli jsme řadu plánovaných prací na revírech a VP zrealizovat.

Novými cedulemi jsme osadili VP Božkov a Vlkava 4 - Smilovice, revír Na Schořově a zároveň byla provedena údržba pobřežních pozemků vodní plochy Písková Lhota. Na Jelitu byly kromě prořezávky dřevin vyčištěny i vodoteče, velkou proměnou pak prošel Stržený, kde jsme vybudovali odstavnou plochu pro automobily a zvýšili tak bezpečí našich rybářů. Odstranili jsme betonové sloupky kolem rybníka, které prostředí hyzdily. Zvýšil se tu dohled pověřené rybářské stráže, úklid, a tak na Stržený máme od rybářů velmi hezkou zpětnou vazbu, jak rybník prokoukl, a jak funguje.

Povodím byly odbahněny Němčice, nyní již dochází k napouštění tak, aby během dubna byly Němčice na své provozní hladině a vrátil se sem plnohodnotný rybolov, ostatně jsme již první zarybnění kapry a dravci provedli.

Problémy jsou na Sadské, na které hospodaří MO Nymburk, a kde dochází zatím k nevyjasněnému úhynu ryb. Sice se na Sadské může lovit, ale MO požádala Krajský úřad o snížení ZP, dokud nebudou příčiny úhynu známy. Je to rozumný krok, nemá cenu do Sadské vysazovat ryby v takovém množství a pak je tahat popadané. MO je ve spojení s odborníky, věřím, že konečně dospějí k nějakým závěrům, aby bylo jasno co se v jezeře děje a budou přijata opatření, aby se revír vrátil do normálního režimu.

Bohužel teplé zimní období vystavilo naše revíry trvalému tlaku rybožravých predátorů, a to jak ze vzduchu, tak i ze břehu. Chtěl bych poděkovat všem uživatelům rybářských revírů, kteří ve spolupráci s mysliveckými spolky čelili těmto útokům a predátory tlumili.

Mám velikou radost, že s příchodem letošního roku byl díky MO Hořovice rozšířen společný rybolov o nový rybník V Nohavici (1,9 ha), který je součástí revíru Červený potok 2.

My jsme pak získali a od 1. 3. uvedli do provozu revír Schořov (2,3 ha), kde jsme vlastníky břehů i hráze. Je to nádherný rybník a hospodařením na něm jsme pověřili MO Čáslav. Jsou to příjemné zprávy a v hledání nových revírů v našem kraji pro sportovní rybolov hodláme pokračovat, prověřujeme každou nabídku, která se na trhu objeví.

Ruku v ruce s přípravou revírů a VP jde i zarybňování. Jednak musíme s MO plnit ZP a potom jsme díky dobrým hospodářským výsledkům mohli i letos vyčlenit 3,8 mil. korun na vícezarybnění mimopstruhových a pstruhových revírů vložených do společného rybolovu. Jedná se o zarybnění kapry a pstruhy duhovými. Rozvoz této dotace již měsíc probíhá a více jak polovinu máme splněnou, a kdo sleduje ví, že vysazujeme opravdu nádherné kapry.

A přitom to není jednoduché, jednak takovou násadu sehnat, a navíc v situaci, kdy ceny násad stoupají. Ale snažíme se, za což patří poděkování sekretariátu SÚS, který v tomto odvádí výbornou práci. Ostatně, potvrzením toho, o čem tu píšu je, že jsme již letos pro naše revíry a MO získali 42 metráků tržních štik, čímž jsme pokryli prakticky celou ZP, což je skvělé. To se nám až tolik v minulých letech nedařilo.

Ale nejsou to jen kapři a štiky, v minulých týdnech byli vysazeny líni, candáti, podoustve, amuři, bílá ryba, parmy, pstruzi a znovu v různých věkových kategoriích.

Ve vysazování budeme pokračovat dál, aby naše revíry a VP byly pro naše rybáře atraktivní celoročně. Zahájili jsme zarybňování pstruhy obecnými a duhovými, neboť start pstruhové sezóny je za dveřmi.

Když už jsem u násad, tak chci jen krátce sdělit, že v loňském roce jsme za nákup ryb do všech revírů v rámci SÚS zaplatili 44 860 237 korun, přičemž původní kalkulace byla 35 255 112 korun. Celkem jsme, dle ZP, měli v roce 2022 vysadit 1 035 070 ks ryb, vysazeno jich bylo 1 871 753 s. I tato čísla potvrzují, že o atraktivitě našich vod nemluvím jen tak.

Výbor SÚS musel reagovat na trvalý nárůst ceny u kaprů, který se vyhoupl přes plánovanou kalkulaci, proto na svém březnovém zasedání přijal v souladu se Statutem o společném rybolovu usnesení, v kterém zvýšil proplácenou cenu kapra ze stávajících 68 Kč/kg na 73 Kč/kg, a to jak z vlastní výroby, tak i nákupu. Věřím, že naše rychlá reakce dodá do našich MO klid a ekonomickou jistotu.

Mluvíme-li o loňském roce, je třeba zmínit i pokles členské základny našeho územního svazu o 202 členů v meziročním srovnáním s roce 2021. Podíl na tom má pokles mezi dospělými, kterých ubylo 390. Náš územní svaz tak evidoval ke konci loňského roku 35 748 členů.

Za mě to byl očekávatelný jev vzhledem k situaci, která panovala v místních organizacích Smečno a Rudná, kterým byl výborem SÚS pozastaven výdej povolenek a členských známek, z důvodu zadlužení vůči našemu územnímu svazu. V současné době obě MO fungují, jak mají a jsem rád, že ve své činnosti pokračují a věřím, že členská základna se jim časem vrátí. Přiznám se, že úbytek očekávám i v roce letošním, a to především z důvodu zvýšení cen povolenek a zhoršení ekonomické situace mnohých občanů ČR, rybáře nevyjímaje.

V měsíci lednu a únoru proběhlo školení členů rybářské stráže MO, které jsem měl na starost a pozitivně mě překvapil zájem. Věřím, že se to odrazí ve výkonu RS. Měli jsme si co říci a mnohé objasnit. Tato setkání jsou pro mě přínosná i v podobě zpětné vazby na činnost SÚS a MO jako celku, dostávám zde řadu podnětů a inspirací.

V březnu se také konaly zkoušky na nové členy RS, které ze 41 uchazečů zvládlo 27. Potěšitelné bylo, že bez problémů proběhla poznávačka ryb, což se někomu může zdát divné, proč o takové banalitě mluvím, ale věřte, že v minulosti tomu tak nebývalo…

Jsem rád, že po covidové době se opět do činnosti naší mládeže vrátilo vyhodnocení Kroužek roku s vedoucím roku a Skokan roku. Vítězným kroužkům za loňský rok ještě jednou gratuluji. Spatřuji v tom motivaci, jak práci s dětmi a mládeží zase o kousek posouvat dál.

Pro jaro jsme opět vyhlásili naši náborovou akci Ve vodě nežijí jen vodníci, věřím, že se zapojí více MO, než bylo v letech minulých. Tam, kde vodníky dělají pravidelně, ví že způsob tohoto náboru funguje.

Na víkend 13. - 14. 5. jsme připravili závody O pohár předsedy SÚS dospělých, dětí a mládeže na Pískové Lhotě, opět pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly… Osobně budu přítomen tradičně již od pátku, rádi vás na závodech přivítáme a věříme, že budou minimálně stejně úspěšné, jako v loňském roce, kdy nám přálo i počasí. Pískovna není lehká voda, obstojí jen skuteční machři, tak si to přijeďte zkusit.

Opět jsme se zapojili do vysazování úhořího monté, které je dotováno Evropským námořním a rybářským fondem Operačního programu Rybářství a ze zdrojů ČR. Do vytipovaných toků jsme vysadili 626 700 ks (209 kg) úhořího monté v hodnotě 1 954 072 korun. Je to akce, které se účastníme pravidelně, za sebe říkám, že prostě musíme zkoušet dělat vše, aby tak nádherná ryba, jako úhoř je, zůstala v našich vodách zachována.

Využívání dotací. Víte, že to zmiňuji často, že nedokážeme využít nabídek a naší liknavostí přicházíme o poměrně jednoduchý způsob, jak získat finanční prostředky. Jedním z nich je i právě spuštěný dotační program DT 17 - mimoprodukční funkce rybářských revírů, který se týká i náhrad škod způsobených rybožravými predátory. Získat tuto dotaci není těžké. Zapojte se do toho. Pokud si nevíte rady, máme ve výboru lidi, Alenu Valtrovou či Ing. Davida Grunta, kteří vám s administracemi dotací rádi pomůžou.

Se svými kolegy z výboru jsme se letos zúčastnili řady zasedání členských schůzí MO, na které jsme byli pozváni. Poznatky, přátelé, nejsou příliš veselé.

Malá účast, většinou rybářů v seniorském věku, malý zájem o dění jak v MO, tak i ČRS, téměř žádné návrhy a skoro nulová diskuze, a když už je, tak především kolem násad do revírů. Do toho musím zmínit poměrně velkou nevoli funkcionářů k jednotnému informačnímu systému poté, kdy se postupně seznamují s tím co do systému budou muset všechno zadávat, a to i přes různá ujištění, že tomu tak v rámci dobrovolnosti, nebude apod.

Z celkového pohledu, jak již řadu let členské schůze probíhají a jejích trend zůstává stejný, si upřímně řekněme, že rybáři nemají příliš zájem o spolkovou činnost. Chtějí si jen bez problémů koupit povolenku a jít lovit. Ostatní je nezajímá. Někdo to bere jako sport na uklidnění a loví způsobem Chyť a pust, jiný to zase má v celku ještě stále levný způsob obživy. A to je vše. Tak to prostě je.

A pak je tu ještě skupina nadšenců, kteří spolek drží pohromadě a dřou na úkor svého volného času a svých rodin. A já za to každému jednomu z nich děkuji. Bez nich totiž bylo v našem hnutí už dávno zhasnuto.   

                                                                                                                              Dušan Hýbner“

                                                                                                                        Výbor ČRS, z. s., MO Jince      

 

 

Datum vložení: 14. 4. 2023 8:46
Datum poslední aktualizace: 14. 4. 2023 8:49
Autor: Správce Webu