Navigace

Obsah

ČRS - Hospodářské vypořádání za rok 2019

Typ: ostatní
ČRS - Hospodářské vypořádání za rok 2019 1Dne 26. 11. 2019 od 10.00 hod. proběhlo na sekretariátu ČRS, z.s., SÚS v Praze Lahovicích hospodářské vypořádání za rok 2019 v rámci zkvalitnění služeb pro MO

Dne 26. 11. 2019 od 10.00 hod. proběhlo na sekretariátu ČRS, z.s., SÚS v Praze Lahovicích hospodářské vypořádání za rok 2019 v rámci zkvalitnění služeb pro MO. Přínosem měla být distribuce popisů revírů, povolenek a dalšího materiálu, který je uskladněn v sídle SÚS a také poskytnutí všech potřebných technologií – kopírek, nového softwaru apod. Naší MO byl při hospodářském vypořádání za rok 2019 vyplacen paušální příspěvek na dopravu do sídla ČRS, z.s., SÚS ve výši 500,-Kč.

MO měly možnost využít on-line rezervačního systému k hospodářskému vypořádání za rok 2019. Výbor tento rezervační systém využil.

Hospodářského vypořádání za rok 2019 za ČRS  z.s., MO Jince se zúčastnili p. Tibor Bartoš,

p. Zdeněk Beránek, p. Michael Kenardžiev a p. René Kenardžiev. Komise k předloženým písemnostem neměla žádné výhrady.

Výbor na rok 2020 objednal:

- 5 000 ks kapra obecného K 1 do chovných rybníků (v případě, že nebude opraveno místo

   průsaku vody u rybníku Pecovák, bude se objednávka upravovat),

- 1 000 ks lína obecného L 1 do chovných rybníků,

- 500 ks amura bílého A 1 do chovných rybníků,

-  50 ks amura bílého A 2 na zarybnění,

-  20 ks štiky obecné Š 2 na zarybnění,

-  200 ks candáta obecního C 1 na zarybnění,

- krmení KP 1 500 kg,

- krmení KP 2 1000 kg.                                         

Výbor odebral a hotově uhradil drobný materiál:

- pro potřeby organizace (pracovní listy a kalendáře),

- pro rybářský kroužek mládeže (1 ks publikace Ryby, 1 ks publikace Rostliny, 20 ks

  silikonových náramků „Hrdý Středočech“, 20 ks multifunkčních nožů s logem ČRS, z.s.,

  SÚS)

                                                   

Pro hospodářské vypořádání za rok 2019 se zpracovali a předali (doložili):

 • Ekonomce ČRS z.s., SÚS (p. Čihákové):

1) Účetní sdruženě hospodařících MO:

A) Doklad o vrácení celosvazových a celorepublikových povolenek.

B) Kopie účetních dokladů o provedených úhradách nájmů za sdružené revíry a kopie nájemních smluv na revíry vložené do společného rybolovu.

C) Formulář režijních nákladů bude vyplněn na místě při hospodářském vypořádání za rok 2019 a budou do něj doplněny i další zúčtované položky (příspěvek na RS, poplatek za obsílky, náklady na nezpracované územní povolenky, příspěvek na dopravu na hospodářské vypořádání v roce 2019 aj.).

                                                                                                                                      

       2) Účetní MO:

A) Doklad o vyúčtování členských příspěvkových známek za rok 2019.

B) Doklad o zaplacení objednaných příspěvkových známek na rok 2020, aby mohly být v průběhu hospodářského vypořádání zástupcům MO vydány.

C) Doklady o všech platbách ve prospěch SÚS – výpisy z banky, složenky atd. – se specifikací platby (povolenky, členské známky, zatížení a ostatní).

D) Pro úsporu bankovních poplatků a zjednodušení agendy přinesou potřebný finanční obnos na vyrovnání případných drobných nedoplatků za rok 2019 a na úhradu nakupovaného materiálu „Neplaťte“ tiskopisy povolenek a objednaný materiál předem bankovním převodem nebo složenkou. Při hospodářském vypořádání za rok 2019 budou materiály placeny hotově nebo bude vystavena faktura-daňový doklad.

     E) Číslo běžného účtu MO a název banky, u které má MO založen účet.

F) Kontaktní číslo telefonu na člena MO (nejlépe účetního) a němž mohou být v průběhu roku konzultovány nejasnosti při oboustranných platbách.                                                         

Písemnosti zpracoval a předložil účetní p. Zdeněk Beránek. Po vyrovnání přeplatků
a nedoplatků byl dne 27. 11. 2019 nedoplatek ve výši 6 040,00 Kč uhrazen převodem z našeho běžného účtu na běžný účet ČRS, z.s., SÚS.                

                               

 • administrativní pracovnici ČRS z.s., SÚS (p. Hofmanové):

A) Vyúčtování územních a krátkodobých povolenek za rok 2019 (2x), spolu se seznamem vydaných zlevněných povolenek (invalidé, důchodci).

B) Případné aktualizace v kontaktech, změny adresy apod.

Písemnosti zpracoval a předložil výdejce povolenek p. René Kenardžiev.

 

 • p. Chamlarovi:

A) Požadavky na drobný materiál.

B) Seznamy členů RS. Změny v seznamu rybářské stráže včetně čísel odznaků.

C) Kopii průkazu hospodáře.

Písemnosti zpracoval jednatel p. Miroslav Domanský a člen výboru p. Michael Kenardžiev a předložil člen výboru p. Michael Kenardžiev.

 

Jednatelce a technikovi ČRS z.s., SÚS:

 1. MO, která hospodaří na rybářském revíru nebo na chovném rybníku, vyplní a předá při  hospodářském vypořádání za rok 2019:
 • Přílohu č. 5 – evidenci na revíru – s razítkem, datem vyplnění a podpisem hospodáře. Zpracovává se pro každý revír zvlášť.
 • Tabulku A – identifikace uživatele – s razítkem, datem vyplnění a podpisem   předsedy nebo jednatele.

                                                                     

K hospodářskému vypořádání hospodář přinese vyplněné následující formuláře: Vždy originál a kopii, která bude po potvrzena pracovníkem SÚS a vrácena hospodáři k archivaci u MO.                                                                                                                                                                                 

1) Příloha č. 5 – „Evidence hospodaření v rybářském revíru“

a) V evidenci pro revír se vždy vyplňuje datum, opatří se razítkem MO a podpisem hospodáře. Výše jmenovanou tabulku musí každá MO za každý revír předat každoročně

nejpozději do 30. 4. následujícího roku na KÚ (pokud MO předá při hospodářském vypořádání tabulky řádně vyplněné, zajistí centrální předání sekretariát ČRS, z.s., SÚS).

b) Vysazené ryby jiného ročníku, než ukládá dekret, se přepočítávají dle přiložené přepočtové tabulky (příloha č. 4 Vyhl. č. 197/2004) na dekretem stanovený ročník (zejména se jedná o přepočty u rychlené štiky).

c) Redistribuce (týká se sdružených MO) - na ryby obdržené z redistribuce – vystavte násadový list označený „DOTACE“. (Tyto ryby neslouží ke splnění zarybňovacího  plánu – musí být vysazeny navíc nad počet kusů daný zarybňovacím plánem). Do celkového počtu vysazených ryb kapry (případně pstruhy na P revírech) z redistribuce „ZAPOČÍTEJTE“ a do kolonky násady v součtu uveďte.

d) Násadové listy doložené dodacími listy a fakturami. MO bude proplacena skutečná částka uvedená na faktuře maximálně však 57,-Kč/kg. Bude-li na faktuře cena např.
60,- Kč za l kg kapra, bude proplacena částka v souladu s usnesením výboru – ve výši maximálně 57,- Kč/kg.

 

Náležitosti násadového listu – každý NL musí obsahovat následující údaje, které vyžaduje při kontrole orgán státní správy rybářství:

 1. název ryby,
 2. ročník (u ročků včetně velikosti v cm viz přiložena přepočtová tabulka),
 3. počet kusů,
 4. počet kg,
 5. cena za kg (u nákupu dle faktury, u vlastní výroby dle kalkulovaných cen viz přiložený ceník),
 6. podpisy 3 osob z MO, které se zúčastnily vysazování,
 7. název a číslo revíru, kam byly ryby vysazeny,

h) datum vysazení.     

 

2) Příloha č. 1 tabulka A – identifikace uživatele rybářského revíru – technik doplnil většinu požadovaných údajů (rok, jméno a adresu MO, IČ a další).

 

10) Vlastní výroba použitá na zarybnění svých revírů – vykazujte se v kusech a kg na pomocném formuláři „Vlastní výroba“.

11) Vyplnění formulář nabídek a požadavků násad na rok 2020,

12) Vyplněný formulář objednávky krmení na rok 2020,

13) Požadavky MO na zajištění školení a kurzů na následující rok,

14) Vyplněnou plnou moc v případě zájmu o vyřízení udělení výjimky na rok 2020 na lov elektrickým agregátem.

 

Písemnosti zpracoval a předložil člen výboru p. Michael Kenardžiev.

 

V tomto článku jsme podali stručnou informaci, co pro nás obsahuje hospodářské vypořádání a jak to proběhlo v roce 2019.

 

Výbor ČRS, z.s., MO Jince


Vytvořeno: 11. 12. 2019
Poslední aktualizace: 11. 12. 2019 10:01
Autor: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Svátek má Zuzana

Zítra má svátek Klára

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den mládeže

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa

Jaké informace nejčastěji vyhledáváte na našem webu?

Celkem hlasů:
90
Hlasování začalo:
25. 8. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností