Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Důležité informace ke svozu SKO v roce 2024

Důležité informace ke svozu SKO v roce 2024

Důležité informace ke svozu směsného komunálního odpadu v roce 2024

Důležité informace ke svozu směsného komunálního odpadu v roce 2024

 

V roce 2024 bude svoz směsného komunálního odpadu (SKO) probíhat obdobně jako v roce 2023. Úhrada za komunální odpad v naší obci bude realizována formou místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle objednané kapacity sběrné nádoby a nově dle skutečné četnosti svozu.

Jedná se o odkládání komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Plátcem poplatku nadále zůstává buď společenství vlastníků jednotek (SVJ), pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

K místnímu poplatku se přihlásí všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území města nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt apod.) a produkují odpad.

V souladu s platnou legislativou bude do konce roku 2023 vydána nová obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu, a to s účinností k 1. 1. 2024. OZV bude předložena zastupitelstvu městyse ke schválení v prosinci 2023. Návrh této OZV je již nyní k dispozici na webových stránkách městyse spolu s návrhem upravené OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  

ČETNOST SVOZŮ

V roce 2024 dojde ke změně možností výběru četnosti svozu.

Nově lze volit pouze z četností 1 x 7, 1 x 14 a 1 x 28 dní, varianta Kombi byla zrušena. Jednotlivé velikosti nádob zůstávají zachovány. Od příštího roku jsou z ekonomických a technických důvodů zrušeny jednorázové pytle.

RFID ČIPY

V roce 2024 bude svoz SKO probíhat na základě RFID čipů.

V průběhu roku 2023 nová svozová firma Rumpold, s. r. o. provedla označení vašich sběrných nádob RFID čipy a v příštím roce se již bude zaznamenávat skutečný počet svozů každé sběrné nádoby.

OZNAČENÍ NÁDOB BAREVNÝM ŠTÍTKEM

Z organizačních důvodů budou jednotlivé sběrné nádoby označeny barevnými štítky ke kontrole identifikace nádoby a rozlišení četnosti svozu.

Barevný štítek k označení nádoby je nutné si vyzvednout na Úřadu městyse Jince. 

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE

V souladu s platnou legislativou je nutné podat správci poplatku (Úřad městyse Jince) ohlášení, a to nejpozději do 31. ledna 2024. Ohlášení bude podáváno na formuláři „Prohlášení plátce místního poplatku za komunální odpad“, který je ke stažení na webových stránkách městyse, je také k dispozici na Úřadu městyse Jince. Vyplněný formulář je nutné odevzdat přímo na úřadu městyse nebo vhodit do schránky na budově úřadu. Na základě tohoto formuláře bude jednotlivým plátcům poplatku včetně SVJ vyměřen místní poplatek.

V případě, že u plátce poplatku nedochází v roce 2024 k žádné změně, a to v četnosti svozu, velikosti nebo materiálu nádoby, ke změně osobních, případně platebních nebo jiných údajů, není nutné znovu vyplnit a podatProhlášení plátce místního poplatku za komunální odpad“.

ZMĚNA PLATBY POPLATKU ZA SVOZ

V souladu s platnou legislativou dochází ke změně u platby místního poplatku, který bude nově vyměřen na základě objednané kapacity sběrné nádoby a skutečné četnosti svozu za dané období dvakrát v kalendářním roce, a to:

  • za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 se splatností k 31. 8. 2024
  • za období od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 se splatností k 28. 2. 2025

Místní poplatek plátce poplatku uhradí bankovním převodem nebo v hotovosti (případně platební kartou) přímo na úřadě městyse.

CENY SVOZŮ

Ceny za jednotlivé typy svozů jsou uvedeny na formuláři „Prohlášení plátce místního poplatku za komunální odpad“ a dále jsou k dispozici na webových stránkách městyse.

Konečná výše poplatku bude stanovena na základě ceny za 1 litr objemu nádoby a skutečné četnosti svozu. Cena za 1 litr objemu nádoby zůstává stejná jako v roce 2023, a to 0,50 Kč.

Právnické a podnikající fyzické osoby se mohou nově v roce 2024 zapojit do obecního systému odpadového hospodářství na základě smlouvy s obcí a za poplatek odevzdávat papír do sběrného dvora městyse. Na likvidaci ostatních složek komunálního odpadu si i nadále musí tyto subjekty uzavřít vlastní smlouvu s odpadovou firmou.

 

Pokud máte další dotazy ohledně svozu SKO na rok 2024, neváhejte kontaktovat

  • vedoucího technických služeb Ing. Milana Hofírka (tel. 773 830 703)
  • nebo místostarostu městyse Jince Ing. Aleše Hlaváčka (tel. 773 830 699)

 


Formulář - Prohlášení plátce Typ: PDF dokument, Velikost: 90.64 kB

Svozové dny v roce 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 222.03 kB

Varianty svozu a ceny Typ: PDF dokument, Velikost: 154.4 kB

Důležité informace ke svozu SKO v roce 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 189.61 kB


 

Obecně závazná vyhl. č. 6/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Typ: PDF dokument, Velikost: 278.13 kB

Příloha k OZV č. 6/2023 - Umístění sběrných nádob na ukládání tříděných odpadů Typ: PDF dokument, Velikost: 188.07 kB

Obecně závazná vyhl. č. 5/2023 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu Typ: PDF dokument, Velikost: 161.34 kB

 

 

 

 

Přílohy

JZ_Formulář Prohlášení plátce_tisk (2).pdf

JZ_Formulář Prohlášení plátce_tisk (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,64 kB

2024 - Svozový den SKO.pdf

2024 - Svozový den SKO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 222,03 kB

Varianty svozu a ceny.pdf

Varianty svozu a ceny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,4 kB

Důležité informace w.pdf

Důležité informace w.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,61 kB

OZV Jince č. 6_2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

OZV Jince č. 6_2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 278,13 kB

Příloha k OZV č. 6_2023 Umisteni sbernych nadob na ukladani tridenych odpadu.pdf

Příloha k OZV č. 6_2023 Umisteni sbernych nadob na ukladani tridenych odpadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,07 kB

OZV Jince č. 5_2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf

OZV Jince č. 5_2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,34 kB
Datum vložení: 29. 11. 2023 8:31
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2024 10:06
Autor: Správce Webu

Městys Jince

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
1
19
1
20
1
21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Huť Barbora

Huť Barbora

Vodní hospodářství

Virtuální prohlídka

Kudy z nudy

Kudyznudy.cz – nejlepší začátek výletu