Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Poplatek ze psa na rok 2024

Poplatek ze psa na rok 2024 1

Upozornění pro majitele psů, kteří dosud za ně neuhradili poplatek na rok 2024.

Upozornění pro majitele psů, kteří dosud za ně neuhradili poplatek na rok 2024 


Upozorňujeme majitele psů, kteří nemají pro letošní rok přihlášené
psy a za ně zaplacené poplatky, aby tak učinili nejpozději do konce května 2024 (termín splatnosti byl již 31. 3. 2024).

Roční sazby poplatku za psa a možné způsoby úhrady - viz níže.

Od 1. června 2024 bude městys Jince provádět kontroly nepřihlášených
psů a neuhrazených poplatků a následně přijímat opatření.
Děkujeme za respektování tohoto upozornění.

Další informace získáte v účtárně městyse Jince - paní Eva Plecitá, tel. 778 709 743.

 

Poplatek ze psa na rok 2024

Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů. Poplatníkem, tj. osobou povinnou k úhradě
poplatku ze psa, je držitel psa. Držitelem je ve smyslu uvedeného
zákona fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem (fyzické osoby)
či sídlem (právnické osoby) na území ČR.

V souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou městyse Jince č. 2/2023 o místním poplatku ze psů, jejíž znění najdete na www.jince.cz v sekci Městys Jince / Vyhlášky a nařízení, je nutné nejpozději do 31. března 2024 uhradit poplatek ze psa.

Úhradu poplatku lze provést:

  • zasláním částky na účet městyse 521705399/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu, do poznámky Vaše jméno a druh poplatku (PES),
  • v hotovosti, příp. platební kartou v účtárně Úřadu městyse Jince v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin.

Roční sazby poplatku:
a) za psa chovaného v rodinném domě

  • za prvního psa 200,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč

b) za psa chovaného v bytových domech

  • za prvního psa 500,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 000,- Kč

c) za psa chovaného v ostatních objektech

  • za prvního psa 200,- Kč
  • za druhého psa 300,- Kč

d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

  • za prvního psa 100,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč

Poplatník je povinen podat správci poplatku (Úřad městyse Jince) ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.
Po uhrazení poplatku za nového psa obdrží majitel evidenční známku.

OZV Jince č. 2/2023 o místním poplatku ze psa Typ: PDF dokument, Velikost: 147.94 kB

 

Přílohy

OZV JInce č. 2_2023 o místním poplatku ze psů.pdf

OZV JInce č. 2_2023 o místním poplatku ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,94 kB
Datum vložení: 26. 4. 2024 13:00
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2024 13:03
Autor: Správce Webu