Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Jinecký zpravodaj a pravidla

JINECKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk územního samosprávného celku – pro oblast Jinecko.

  • Vydává: Městys Jince, Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince, IČ 00242381.
  • Registrační číslo: MK ČR E 11716.
  • Periodicita: 11x ročně v nákladu 600 ks.
  • Sídlo redakce, příjem inzerce: Společenské centrum Josefa Slavíka, Havlíčkova 19, 262 23 Jince - Irena Ungrová, tel. 773 830 708 / e-mail: ksjince@seznam.cz.
  • Tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

Elektronická verze Jineckého zpravodaje, pravidla JZ, cena inzerce a předplatného: www.jince.cz  / Jinecký zpravodaj. 

20222023

Jinecký zpravodaj - Červen 2024 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2024

Datum: 31. 5. 2024

Z obsahu: Anketa k dalšímu využití hutě Barbora, krátce z obce, volby do EP, zahájen provoz koupaliště, Jinecké slavnosti, reportáže z konaných akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2024 1

Jinecký zpravodaj - Květen 2024

Datum: 29. 4. 2024

Z obsahu: Zpráva o činnosti Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, krátce z obce, huť Barbora a její otevření, výsledky odpadového hospodářství městyse Jince
za rok 2023, Legiovlak v Jincích, zprávy z činnosti organizací a spolků, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Duben 2024 1

Jinecký zpravodaj - Duben 2024

Datum: 28. 3. 2024

Z obsahu: Co je MUNIPOLIS / Mobilní rozhlas, městys přijme řidiče, huť Barbora ožívá, přínos naší obce k ochraně přírody, reportáže z konaných akcí, pozvánky, informace z činnosti organizací a spolků atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2024 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2024

Datum: 29. 2. 2024

Z obsahu: Zpráva o činnosti Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, huť Barbora, zvýšení daně z nemovitých věcí, vodné a stočné 2024, Hudební festival Ant. Dvořáka, informace z činnosti organizací, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2024

Jinecký zpravodaj - Únor 2024

Datum: 31. 1. 2024

Z obsahu: Úprava otevírací doby Úřadu městyse Jince, usnesení zastupitelstva ze dne 27. 12. 2023, poplatek ze psa, projekt seniorského bydlení - IGF Senior Resort Jince, odhalení pamětní desky MUDr. Janu Moserovi st., pozvánky do hutě Barbora a na další kulturní a sportovní akce atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2024 1

Jinecký zpravodaj - Leden 2024

Datum: 2. 1. 2024

Z obsahu: Zhasínání veřejného osvětlení, nové zásady pro vydávání parkovacích karet v sídlišti Zborovská, výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva ze dne 13. 12. 2023, informace ke svozu SKO v roce 2024, reportáže z konaných akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2023 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2023

Datum: 30. 11. 2023

Z obsahu: Slovo starostky městyse Jince, důležité informace ke svozům SKO v roce 2024 a termíny svozů, uzavření sběrného dvora o svátcích, reportáže z konaných akcí, zprávy z činnosti společenských, zájmových a sportovních organizací, informace ze školy, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2023 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2023

Datum: 1. 11. 2023

Z obsahu: Kalendář akcí na listopad a prosinec 2023, Zpráva o činnosti Rady městyse Jince, výpis z usnesení zastupitelstva, Den válečných veteránů, Huť Barbora, informace o činnosti společenských a zájmových organizací a spolků atd.

Jinecký zpravodaj - Říjen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Říjen 2023

Datum: 29. 9. 2023

Z obsahu: Na slovíčko s paní starostkou a panem místostarostou, Huť Barbora ožívá, Toulání po Brdech, Brdské stromsázení, 1. historický den v huti Barbora, 20 let od založení dělostřelecké brigády, reportáže, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Září 2023 1

Jinecký zpravodaj - Září 2023

Datum: 30. 8. 2023

Z obsahu: Na slovíčko s panem místostarostou, výpis z jednání Rady městyse Jince a zastupitelstva, aktualizované kontakty na Úřad městyse Jince, informace z hutě Barbora, reportáže z prázdninových akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2023 2

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2023

Datum: 30. 6. 2023

Z obsahu: Dny otevřených dveří v huti Barbora, zahájení provozu koupaliště, Toulání po Brdech, Slovo ředitele školy, reportáže z konaných akcí, co se připravuje na prázdniny a na září atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2023

Datum: 29. 5. 2023

Z obsahu: Elektronická úřední deska, koncert v huti Barbora, historie huti Barbora, Jinecký trilobit, Jinecký kros, reportáže z konaných akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Květen 2023

Datum: 28. 4. 2023

Z obsahu: Huť Barbora, Toulání po Brdech, pietní akty, Slavíkovy Jince, porovnání výsledků vzdělávání žáků ZŠ, akce Jinecký trilobit a reportáže o konaných akcích.
Pozvánky na nadcházející akce .

Jinecký zpravodaj - Duben 2023 1

Jinecký zpravodaj - Duben 2023

Datum: 31. 3. 2023

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, historie hutě Barbora, koncert v huti Barbora, zápis do Základní školy Jince, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2023

Datum: 28. 2. 2023

Z obsahu: Statistika počtu obyvatel v r, 2022, úhrady poplatků za psa, historie hutě Barbora, výsledky odpadového hospodářství městyse za rok 2022, čtenáři píší, hasiči bilancovali, rybářský kroužek roku 2022 atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2022 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2022

Datum: 31. 1. 2023

Z obsahu: Zhasínání veřejného osvětlení, Na slovíčko s paní starostkou a panem místostarostou, výše poplatků ze psa, akce Jinecký trilobit, historie hutě Barbora, pozvánky, reportáže atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2023 2

Jinecký zpravodaj - Leden 2023

Datum: 3. 1. 2023

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti rady, výpis usnesení zastupitelstva, výzva k podání návrhů na změnu územního plánu, Fondy Středočeského kraje, termíny svozů směsného komunálního odpadu v r. 2023, seriál Toulání po Brdech, reportáže z konaných akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2022 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2022

Datum: 30. 11. 2022

Z obsahu: Na slovíčko se starostkou městyse Jince, kontakty na ÚM Jince, krátce z obce, svoz SKO 2023, výběrové řízení VSMJ, kulturní a společenské akce, z činnosti organizací a spolků atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2022 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2022

Datum: 2. 11. 2022

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti rady, výpis usnesení zastupitelstva, ohlédnutí za komunálními volbami, nová přírodní památka Vystrkov, informace z činnosti organizací a spolků, pozvánky atd.

JZ 10/2022

Jinecký zpravodaj - Říjen 2022

Datum: 30. 9. 2022

Z obsahu: Volby 2022 a složení nového zastupitelstva, Den otevřených dveří v huti Barbora, ohlédnutí předsedy kulturní komise, zprávy z knihovny, MŠ, Pionýra, od hasičů, rybářů, zahrádkářů, ze Sokola, informace z Ohrazenice a Čenkova atd.

Jinecký zpravodaj - Září 2022 1

Jinecký zpravodaj - Září 2022

Datum: 31. 8. 2022

Z obsahu: Na slovíčko se starostou, krátce z obce, Velký projekt je dokončen, Jinečáček brzy v novém, vyhodnocení celoroční soutěže šachového kroužku, oslavy jineckých hasičů a fotbalistů, sjezd rodáků Ohrazenice atd.

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2022

Datum: 29. 6. 2022

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, Cena Přístav pro Josefa Hálu, Vojenské lesy patřily dětem, Slavíkovy Jince 2022, Na slovíčko s Danielem Zadinou, zhodnocení šk. roku 2021/2022, informace o činnosti společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2022

Datum: 31. 5. 2022

Z obsahu: Krátce z obce - huť Barbora, investiční akce, kotlíkové dotace, Co se děje v Brdských lesích, změna jízdného PID, informace společenských a zájmových organizací, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Květen 2022

Datum: 29. 4. 2022

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, kotlíkové dotace, Slavíkovy Jince, informace o činnosti společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Duben 2022 2

Jinecký zpravodaj - Duben 2022

Datum: 31. 3. 2022

Z obsahu: Krátce z obce, kotlíkové dotace, informace z MAS, památné stromy v Brdech, Český svaz žen ukončil svoji činnost, zprávy ze spolků, společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2022

Datum: 28. 2. 2022

Z obsahu: Na slovíčko se starostou J. Hálou, kotlíkové dotace, odpadové hospodářství městyse Jince, výročí narození Josefa Slavíka, informace spolků a organizací, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2022 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2022

Datum: 28. 1. 2022

Z obsahu: Kolik nás bylo v roce 2021, poplatek za psa, kotlíkové dotace, podpora výuky ve školách na Příbramsku, informace od lékařů, zprávy o činnosti organizací a spolků, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2022 1

Jinecký zpravodaj - Leden 2022

Datum: 6. 1. 2022

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, návštěva z Norska, kotlíkové dotace, seriál "Jak správně topit", daňové poradenství, poplatek za odkládání komunálního odpadu atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2021 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2021

Datum: 30. 11. 2021

Z obsahu: Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu, informace ze zdravotního střediska, Čtenáři píší, reportáž z Hubertského dne, vánoční přání atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2021 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2021

Datum: 29. 10. 2021

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, dotazníkové šetření, na slovíčko s Mgr. Filipem Ježkem, zprávy o činnosti společenských a zájmových organizací, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Říjen 2021 1

Jinecký zpravodaj - Říjen 2021

Datum: 30. 9. 2021

Z obsahu: Informace ke změně územního plánu, informace o termínu voleb, Na slovíčko se spisovatelem Tomášem Makajem, zprávy o činnosti společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Září 2021 1

Jinecký zpravodaj - Září 2021

Datum: 30. 8. 2021

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, Na slovíčko se starostou, Kotlíkové dotace budou pokračovat, Bývalý jinecký zámek, Knihovna, Šachový kroužek, další společenské a zájmové organizace, pozvánky atd...

Jinecký zpravodaj - Červenec/Srpen 2021 2

Jinecký zpravodaj - Červenec/Srpen 2021

Datum: 30. 6. 2021

Z obsahu: Krátce z obce, Odpadová abeceda, projekt Lesy pro život, historie zámku, Jinecký kros, zprávy se ZŠ a ZUŠ, informace ze společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2021 2

Jinecký zpravodaj - Červen 2021

Datum: 1. 6. 2021

Z obsahu: Krátce z obce, Odpadová abeceda, Vzpomínky Jaroslava Kubíčka, Historie zámku VI., pozvánky na akce atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2021 2

Jinecký zpravodaj - Květen 2021

Datum: 30. 4. 2021

Z obsahu: Krátce z obce - investiční akce, historie zámku, zápisy do mateřských škol, zápis do ZUŠ atd.

Jinecký zpravodaj - Duben 2021 2

Jinecký zpravodaj - Duben 2021

Datum: 31. 3. 2021

Z obsahu: Sčítání 2021, Na slovíčko se starostou, Odpadová abeceda, Co se děje v brdských lesích, zápis do 1. třídy ZŠ atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2021 2

Jinecký zpravodaj - Březen 2021

Datum: 26. 2. 2021

Z obsahu: Sčítání lidu 2021, činnost rady, usnesení zastupitelstva, odpadová abeceda, rozhovor se Š. Roškem o fotbalu a s N. Pietrulou o cyklistice atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2021 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2021

Datum: 29. 1. 2021

Z obsahu: Očkování proti koronaviru, informace z matriky a z účtárny, příspěvková org. vodohospodářské služby, historie zámku II, informace od rybářů, z TJ Sokol, z Pionýrské skupiny atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2021 2

Jinecký zpravodaj - Leden 2021

Datum: 6. 1. 2021

Z obsahu: Usnesení Zastupitelstva městyse Jince, svozy komunálního odpadu - ceny a termíny, historie jineckého zámku atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2020 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2020

Datum: 28. 11. 2020

Z obsahu: Krátce z obce, Nahlédnutí do historie, Distanční výuka v ZŠ Jince, zprávy z činnosti organizací a spolků atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2020 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2020

Datum: 29. 10. 2020

Z obsahu: Krátce z obce výsledky hlasování za obec Jince do krajského zastupitelstva, otázka pro starostu, Národní geopark Barrandien, informace od lékařů atd.

Jinecký zpravodaj - Říjen 2020 1

Jinecký zpravodaj - Říjen 2020

Datum: 30. 9. 2020

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, informace k volbám do krajského zastupitelstva, pozvánky, reportáže z proběhlých akcí, atd.

Jinecký zpravodaj Září 2020 1

Jinecký zpravodaj Září 2020

Datum: 28. 8. 2020

Z obsahu: Zpráva o činnosti Rady městyse Jince, výpis z usnesení zastupitelstva, Na slovíčko se starostou, Krátce z obce, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj Červenec/Srpen 2020 1

Jinecký zpravodaj Červenec/Srpen 2020

Datum: 1. 7. 2020

Z obsahu: Krátce z obce, Geopark Barrandien, centrum opětovného využití výrobků, zhodnocení školního roku ředitelem školy atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2020 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2020

Datum: 28. 5. 2020

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, krátce z obce atd.

Jinecký zpravodaj Květen 2020 1

Jinecký zpravodaj Květen 2020

Datum: 29. 4. 2020

Z obsahu: Krátce z obce, V Jincích se kompletují ochranné štíty, Na slovíčko s Mgr. Naďou Rydrychovou, Jak to chodí v prodejnách? Informace ze základní školy atd.

Jinecký zpravodaj - Duben 2020 1

Jinecký zpravodaj - Duben 2020

Datum: 25. 3. 2020

Z obsahu: Koronavirus, výpis z jednání Rady městyse Jince, návrh usnesení Zastupitelstva městyse Jince, měříme index kvality ovzduší, plánované odstávky elektřiny atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2020 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2020

Datum: 28. 2. 2020

Z obsahu: Na slovíčko se starostou, nahlédnutí do historie, reportáže, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2020 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2020

Datum: 30. 1. 2020

Z obsahu: Aktuální investiční projekty, poplatky ze psů, proč se zvyšuje cena vodného a stočného, rozhovor s Karlem Turkem atd.

Jinecký zpravodaj Leden 2020 1

Jinecký zpravodaj Leden 2020

Datum: 6. 1. 2020

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, poplatky za komunální odpad, termíny svozů SKO, reportáže z předvánočních akcí, rozhovory, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj Prosinec 2019 1

Jinecký zpravodaj Prosinec 2019

Datum: 27. 11. 2019

Z obsahu: Krátce z obce, Vojenský klub Barborka, Hlasujte pro N. Pietrulu, zahájení adventu v Jincích, pozvánky na předvánoční akce atd.

Jinecký zpravodaj Listopad 2019 1

Jinecký zpravodaj Listopad 2019

Datum: 29. 10. 2019

Z obsahu: Zpráva o činnosti Rady městyse Jince, návrh usnesení zastupitelstva, aktuální investiční akce, rozhovor s Ing. Hlaváčkem, z činnosti základní školy a družiny, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Říjen 2019 1

Jinecký zpravodaj Říjen 2019

Datum: 27. 9. 2019

Z obsahu: Krátce z obce, nové byty Příbramsko, o omezení používání mobilů ve škole, rozhovor s novým farářem P.Walczakem, reportáže a pozvánky.

Jinecký zpravodaj Září 2019 1

Jinecký zpravodaj Září 2019

Datum: 29. 8. 2019

Z obsahu: Zpráva o činnosti Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, krátce z obce, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj Červenec/srpen 2019 1

Jinecký zpravodaj Červenec/srpen 2019

Datum: 28. 6. 2019

Z obsahu: Krátce z obce, výsledky voleb do EP, integrace dopravy na Příbramsku, zprávy ze školy, pozvánky na prázdninové akce atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2019 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2019

Datum: 28. 5. 2019

Z obsahu: Krátce z obce, pietní akty k 74. výročí konce 2. sv. války, spuštění poslední vlny kotlíkových dotací, pozvánky na kulturní a společenské akce atd.

Jinecký zpravodaj - květen 2019 1

Jinecký zpravodaj - Květen 2019

Datum: 29. 4. 2019

Z obsahu: Výpis z jednání rady, usnesení zastupitelstva, kotlíková dotace, třídění jedlých olejů, seminář Novinky v dotacích pro úspornou domácnost, Slavíkovy Jince, Noc kostelů a další pozvánky na kulturní a společenské akce.

Jinecký zpravodaj - Duben 2019 1

Jinecký zpravodaj - Duben 2019

Datum: 27. 3. 2019

Z obsahu: Nový elektromobil pro Jince, poslední vlna kotlíkových dotací, rozhovor s M. Maršálkem 2. část, zápis dětí do ZŠ a MŠ, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2019 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2019

Datum: 26. 2. 2019

Z obsahu: Sněhová kalamita, kotlíkové dotace, Josef Slavík, rozhovor s Miroslavem Maršálkem I. část, informace ze školy atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2019 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2019

Datum: 28. 1. 2019

Z obsahu: MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací, CHKO brdy jsou tři roky, poplatky ze psů, informace z matriky, pozvánky na kulturní a společenské akce atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2019 1

Jinecký zpravodaj - Leden 2019

Datum: 2. 1. 2019

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, nové obecně závazné vyhlášky, poplatky za komunální odpad na r. 2019, termíny úhrady a ceny svozů SKO, 50 let místní rybářské organizace, reportáže z předvánočních akcí atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2018 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2018

Datum: 26. 11. 2018

Z obsahu: Ustavující zasedání zastupitelstva, oslavy 100 let vzniku republiky v Jincích, Den válečných veteránů, krátce z obce, pozvánky a reportáže atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2018 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2018

Datum: 29. 10. 2018

Z obsahu: Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Jince, akce k 100. výročí vzniku Československa, zprávy o činnosti spolků a organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Říjen 2018 1

Jinecký zpravodaj - Říjen 2018

Datum: 26. 9. 2018

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, reportáže z kulturních a společenských akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Září 2018 1

Jinecký zpravodaj - Září 2018

Datum: 29. 8. 2018

Z obsahu: Krátce z obce, zhodnocení volebního období, pozvánky na akce, reportáže z prázdnin atd.

Jinecký zpravodaj - Červenec / Srpen 2018 1

Jinecký zpravodaj - Červenec / Srpen 2018

Datum: 27. 6. 2018

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení Zastupitelstva městyse Jince, krátce z obce, výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ Jince, reportáže z kulturních a společenských akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2018 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2018

Datum: 29. 5. 2018

Z obsahu: Krátce z obce, pozvánka na zasednání zastupitelstva, Jinecké slavnosti, Jinecký kros, reportáže z konaných akcí atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2018 1

Jinecký zpravodaj - Květen 2018

Datum: 27. 4. 2018

Z obsahu: Krátce z obce, pietní akty k 73. výročí osvobození, Slavíkovy Jince 2018, pozvánky na kulturní a sportovní akce, hasiči radí a informují atd.

Jinecký zpravodaj - Duben 2018 1

Jinecký zpravodaj - Duben 2018

Datum: 29. 3. 2018

Z obsahu: Výpis z jednání rady, usnesení zastupitelstva, informace od lékaře, akce a zájezdy, rozpisy zápasů SK Jince 1921 atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2018 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2018

Datum: 26. 2. 2018

Z obsahu: Krátce z obce, pronájem reklamních ploch, pracovní příležitosti, informace z činnosti organizací a spolků, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2018 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2018

Datum: 28. 1. 2018

Z obsahu: Kolik nás bylo v r. 2017, poplatky ze psa, změna firmy zajišťující svoz SKO, informace ze zdravotního střediska, termín daňového poradenství atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2018 1

Jinecký zpravodaj - Leden 2018

Datum: 3. 1. 2018

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, schválený rozpočet na r. 2018, ceny a termíny svozů SKO, informace o předvánočních akcích atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2017 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2017

Datum: 1. 12. 2017

Z obsahu: Předvánoční přání starosty městyse Josefa Hály, termín konání veřejného zasedání zastupitelstva, Na slovíčko s Miroslavem Maršálkem, informace k JZ, mobilní aplikace "V obraze", pozvánky na předvánoční kulturní akce atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2017 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2017

Datum: 31. 10. 2017

Z obsahu: Nový parkovací systém v ul. Zborovská, nové internetové stránky městyse, ocenění pro jineckou knihovnu, Slavíkovy Jince 2017, historie huti Barbora, houslový virtuos Pavel Šporcl v Jincích, kulturní akce atd.

Jinecký zpravodaj - Říjen 2017 1

Jinecký zpravodaj - Říjen 2017

Datum: 10. 10. 2017

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, zprávy z CHKO Brdy, kulturní a společenské akce atd.

Jinecký zpravodaj - září 2017

Jinecký zpravodaj - září 2017

Datum: 28. 8. 2017

Z obsahu: Probíhající rekonstrukce v obci, žádosti o kotlíkové dotace, oznámení o přerušení dodávky elektřiny, certifikát enviromentálního vyúčtování, pozvánky na kulturní a turistické akce, železná sobota atd.

Jinecký zpravodaj - červenec/srpen 2017 - 1

Jinecký zpravodaj - červenec/srpen 2017

Datum: 27. 6. 2017

JZ + fotopříloha z Jineckch slavností + Brožura 140 let SDH Jince

Jinecký zpravodaj - červen 2017 - 1

Jinecký zpravodaj - červen 2017

Datum: 30. 5. 2017

Z obsahu: Projekt Vzdělávání prací, Informace ze Sokola, Soutěž hasičů, Trilobit a Pionýrská skupina Jince, pozvánky na akce v Jincích a okolí.

Jinecký zpravodaj - květen 2017 - 1

Jinecký zpravodaj - květen 2017

Datum: 27. 4. 2017

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti rady, usnesení Zastupitelstva městyse Jince, Jinecká pobočka ZUŠ JJR Rožmitál slaví 10 let, Ukliď Brdy, 31. Jinecký pěšec, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - duben 2017 - 1

Jinecký zpravodaj - duben 2017

Datum: 31. 3. 2017

Z obsahu: Na slovíčko se starostou, beseda k územnímu plánu II, výroční členské schůze, pozvánky a kulturní akce atd.

Jinecký zpravodaj - březen 2017 - 1

Jinecký zpravodaj - březen 2017

Datum: 27. 2. 2017

Z obsahu: Kotlíkové dotace, otázka pro starostu městyse, nové byty v Jincích, daňové poradenství, poděkování žákům ZŠ Jince, úspěch T. Kvapila, příspěvek na bydlení, platnost řidičských průkazů, pozvánky na akce atd.

Jinecký zpravodaj - únor 2017 - 1

Jinecký zpravodaj - únor 2017

Datum: 28. 1. 2017

Z obsahu: Otázka pro starostu městyse Jince, kotlíkové dotace, poplatky ze psů, daňové poradenství, kulturní a společenské akce atd.

Jinecký zpravodaj - leden 2017 - 1

Jinecký zpravodaj - leden 2017

Datum: 4. 1. 2017

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, termíny a ceny svozů SKO na r. 2017, ohlédnutí za adventem, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - prosinec 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - prosinec 2016

Datum: 29. 11. 2016

Z obsahu: Termín zasedání zastupitelstva, Na slovíčko s Miroslavou Tichou, pozvánky na předvánoční akce, informace k Jineckému zpravodaji atd. atd.

Jinecký zpravodaj - listopad 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - listopad 2016

Datum: 27. 10. 2016

Z obsahu: Krátce z obce, kontroly kotlů, na slovíčko s tajemnicí ÚM Jince, Klub vojáků v záloze, pozvánky na kulturní akce atd.

Jinecký zpravodaj - říjen 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - říjen 2016

Datum: 26. 9. 2016

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, povinné kontroly kotlů, konané akce a pozvánky atd...

Jinecký zpravodaj - září 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - září 2016

Datum: 28. 8. 2016

Z obsahu: Ukončení projektů městyse Jince, Dělostřelci mají nového velitele, Slováci na kolech v Jincích, zprávy ze SMJ, pozvánka na relaxační pobyt v maďarských lázních, kulturní a společenské akce atd.

Jinecký zpravodaj - červenec/srpen 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - červenec/srpen 2016

Datum: 28. 6. 2016

Z obsahu: Výpis z jednání rady, usnesení zastupitelstva, nařízení o zákazu podomního prodeje, Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, uzavírka na Felbabce, Jince přišly o památnou lípu, pozvánky na prázdninové kulturní a společenské akce atd.

Jinecký zpravodaj - červen 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - červen 2016

Datum: 30. 5. 2016

Z obsahu: Rekonstrukce ul. Čsl. dělostřelců, krátkodobé povolení pro vjezd do CHKO Brdy, oznámení vlastníkům lesa, stráž přírody, Slavíkovy Jince, z činnosti Sokola, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - květen 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - květen 2016

Datum: 26. 4. 2016

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, návštěva prezidenta ČR, krátce z obce, z činnosti společenských a zájmových organizací a spolků atd. atd.

Jinecký zpravodaj - duben 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - duben 2016

Datum: 28. 3. 2016

Z obsahu: Na slovíčko se starostou, povinné kontroly kotlů, HFAD 2016, výroční členské schůze rybářů, chovatelů, Klubu vojáků v záloze, závěry veřejné diskuze o Sokolské zahradě atd. atd.

Jinecký zpravodaj - březen 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - březen 2016

Datum: 25. 2. 2016

Z obsahu: Činnost sběrného dvora v r. 2015, Březen - měsíc čtenářů, Z činnosti TJ Sokol Jince, Příměstský tábor 2016, Úspěch jinecké pobočky ZUŠ J. J. Ryby atd. atd.

Jinecký zpravodaj - únor 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - únor 2016

Datum: 26. 1. 2016

Z obsahu: Na slovíčko se starostou, informace z matriky, kotlíková dotace, daňové poradenství ve SCJS, výše poplatků ze psů atd. atd.

Jinecký zpravodaj - leden 2016 - 1

Jinecký zpravodaj - leden 2016

Datum: 4. 1. 2016

Z obsahu: výpis z jednání rady, usnesení zastupitelstva, kotlíková dotace, vodné a stočné, rozpis svozů SKO a ceny svozů na r. 2016, kulturní komise bilancuje, předvánoční akce atd. atd.

Kultura a školství

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5
1
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
2
23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Huť Barbora

Huť Barbora

Vodní hospodářství

Virtuální prohlídka