Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Jinecký zpravodaj a pravidla

JINECKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk územního samosprávného celku – pro oblast Jinecko.

  • Vydává: Městys Jince, Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince, IČ 00242381.
  • Registrační číslo: MK ČR E 11716.
  • Periodicita: 11x ročně v nákladu 600 ks.
  • Sídlo redakce, příjem inzerce: Společenské centrum Josefa Slavíka, Havlíčkova 19, 262 23 Jince - Irena Ungrová, tel. 773 830 708 / e-mail: ksjince@seznam.cz.
  • Tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

Elektronická verze Jineckého zpravodaje, pravidla JZ, cena inzerce a předplatného: www.jince.cz  / Jinecký zpravodaj. 

20222023

Zobrazeno 1-30 ze 94
Jinecký zpravodaj - Červen 2024 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2024

Datum: 31. 5. 2024

Z obsahu: Anketa k dalšímu využití hutě Barbora, krátce z obce, volby do EP, zahájen provoz koupaliště, Jinecké slavnosti, reportáže z konaných akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2024 1

Jinecký zpravodaj - Květen 2024

Datum: 29. 4. 2024

Z obsahu: Zpráva o činnosti Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, krátce z obce, huť Barbora a její otevření, výsledky odpadového hospodářství městyse Jince
za rok 2023, Legiovlak v Jincích, zprávy z činnosti organizací a spolků, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Duben 2024 1

Jinecký zpravodaj - Duben 2024

Datum: 28. 3. 2024

Z obsahu: Co je MUNIPOLIS / Mobilní rozhlas, městys přijme řidiče, huť Barbora ožívá, přínos naší obce k ochraně přírody, reportáže z konaných akcí, pozvánky, informace z činnosti organizací a spolků atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2024 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2024

Datum: 29. 2. 2024

Z obsahu: Zpráva o činnosti Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, huť Barbora, zvýšení daně z nemovitých věcí, vodné a stočné 2024, Hudební festival Ant. Dvořáka, informace z činnosti organizací, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2024

Jinecký zpravodaj - Únor 2024

Datum: 31. 1. 2024

Z obsahu: Úprava otevírací doby Úřadu městyse Jince, usnesení zastupitelstva ze dne 27. 12. 2023, poplatek ze psa, projekt seniorského bydlení - IGF Senior Resort Jince, odhalení pamětní desky MUDr. Janu Moserovi st., pozvánky do hutě Barbora a na další kulturní a sportovní akce atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2024 1

Jinecký zpravodaj - Leden 2024

Datum: 2. 1. 2024

Z obsahu: Zhasínání veřejného osvětlení, nové zásady pro vydávání parkovacích karet v sídlišti Zborovská, výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva ze dne 13. 12. 2023, informace ke svozu SKO v roce 2024, reportáže z konaných akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2023 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2023

Datum: 30. 11. 2023

Z obsahu: Slovo starostky městyse Jince, důležité informace ke svozům SKO v roce 2024 a termíny svozů, uzavření sběrného dvora o svátcích, reportáže z konaných akcí, zprávy z činnosti společenských, zájmových a sportovních organizací, informace ze školy, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2023 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2023

Datum: 1. 11. 2023

Z obsahu: Kalendář akcí na listopad a prosinec 2023, Zpráva o činnosti Rady městyse Jince, výpis z usnesení zastupitelstva, Den válečných veteránů, Huť Barbora, informace o činnosti společenských a zájmových organizací a spolků atd.

Jinecký zpravodaj - Říjen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Říjen 2023

Datum: 29. 9. 2023

Z obsahu: Na slovíčko s paní starostkou a panem místostarostou, Huť Barbora ožívá, Toulání po Brdech, Brdské stromsázení, 1. historický den v huti Barbora, 20 let od založení dělostřelecké brigády, reportáže, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Září 2023 1

Jinecký zpravodaj - Září 2023

Datum: 30. 8. 2023

Z obsahu: Na slovíčko s panem místostarostou, výpis z jednání Rady městyse Jince a zastupitelstva, aktualizované kontakty na Úřad městyse Jince, informace z hutě Barbora, reportáže z prázdninových akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2023 2

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2023

Datum: 30. 6. 2023

Z obsahu: Dny otevřených dveří v huti Barbora, zahájení provozu koupaliště, Toulání po Brdech, Slovo ředitele školy, reportáže z konaných akcí, co se připravuje na prázdniny a na září atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2023

Datum: 29. 5. 2023

Z obsahu: Elektronická úřední deska, koncert v huti Barbora, historie huti Barbora, Jinecký trilobit, Jinecký kros, reportáže z konaných akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Květen 2023

Datum: 28. 4. 2023

Z obsahu: Huť Barbora, Toulání po Brdech, pietní akty, Slavíkovy Jince, porovnání výsledků vzdělávání žáků ZŠ, akce Jinecký trilobit a reportáže o konaných akcích.
Pozvánky na nadcházející akce .

Jinecký zpravodaj - Duben 2023 1

Jinecký zpravodaj - Duben 2023

Datum: 31. 3. 2023

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, historie hutě Barbora, koncert v huti Barbora, zápis do Základní školy Jince, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2023

Datum: 28. 2. 2023

Z obsahu: Statistika počtu obyvatel v r, 2022, úhrady poplatků za psa, historie hutě Barbora, výsledky odpadového hospodářství městyse za rok 2022, čtenáři píší, hasiči bilancovali, rybářský kroužek roku 2022 atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2022 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2022

Datum: 31. 1. 2023

Z obsahu: Zhasínání veřejného osvětlení, Na slovíčko s paní starostkou a panem místostarostou, výše poplatků ze psa, akce Jinecký trilobit, historie hutě Barbora, pozvánky, reportáže atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2023 2

Jinecký zpravodaj - Leden 2023

Datum: 3. 1. 2023

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti rady, výpis usnesení zastupitelstva, výzva k podání návrhů na změnu územního plánu, Fondy Středočeského kraje, termíny svozů směsného komunálního odpadu v r. 2023, seriál Toulání po Brdech, reportáže z konaných akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2022 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2022

Datum: 30. 11. 2022

Z obsahu: Na slovíčko se starostkou městyse Jince, kontakty na ÚM Jince, krátce z obce, svoz SKO 2023, výběrové řízení VSMJ, kulturní a společenské akce, z činnosti organizací a spolků atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2022 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2022

Datum: 2. 11. 2022

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti rady, výpis usnesení zastupitelstva, ohlédnutí za komunálními volbami, nová přírodní památka Vystrkov, informace z činnosti organizací a spolků, pozvánky atd.

JZ 10/2022

Jinecký zpravodaj - Říjen 2022

Datum: 30. 9. 2022

Z obsahu: Volby 2022 a složení nového zastupitelstva, Den otevřených dveří v huti Barbora, ohlédnutí předsedy kulturní komise, zprávy z knihovny, MŠ, Pionýra, od hasičů, rybářů, zahrádkářů, ze Sokola, informace z Ohrazenice a Čenkova atd.

Jinecký zpravodaj - Září 2022 1

Jinecký zpravodaj - Září 2022

Datum: 31. 8. 2022

Z obsahu: Na slovíčko se starostou, krátce z obce, Velký projekt je dokončen, Jinečáček brzy v novém, vyhodnocení celoroční soutěže šachového kroužku, oslavy jineckých hasičů a fotbalistů, sjezd rodáků Ohrazenice atd.

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2022

Datum: 29. 6. 2022

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, Cena Přístav pro Josefa Hálu, Vojenské lesy patřily dětem, Slavíkovy Jince 2022, Na slovíčko s Danielem Zadinou, zhodnocení šk. roku 2021/2022, informace o činnosti společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2022

Datum: 31. 5. 2022

Z obsahu: Krátce z obce - huť Barbora, investiční akce, kotlíkové dotace, Co se děje v Brdských lesích, změna jízdného PID, informace společenských a zájmových organizací, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Květen 2022

Datum: 29. 4. 2022

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, kotlíkové dotace, Slavíkovy Jince, informace o činnosti společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Duben 2022 2

Jinecký zpravodaj - Duben 2022

Datum: 31. 3. 2022

Z obsahu: Krátce z obce, kotlíkové dotace, informace z MAS, památné stromy v Brdech, Český svaz žen ukončil svoji činnost, zprávy ze spolků, společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2022

Datum: 28. 2. 2022

Z obsahu: Na slovíčko se starostou J. Hálou, kotlíkové dotace, odpadové hospodářství městyse Jince, výročí narození Josefa Slavíka, informace spolků a organizací, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2022 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2022

Datum: 28. 1. 2022

Z obsahu: Kolik nás bylo v roce 2021, poplatek za psa, kotlíkové dotace, podpora výuky ve školách na Příbramsku, informace od lékařů, zprávy o činnosti organizací a spolků, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2022 1

Jinecký zpravodaj - Leden 2022

Datum: 6. 1. 2022

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, návštěva z Norska, kotlíkové dotace, seriál "Jak správně topit", daňové poradenství, poplatek za odkládání komunálního odpadu atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2021 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2021

Datum: 30. 11. 2021

Z obsahu: Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu, informace ze zdravotního střediska, Čtenáři píší, reportáž z Hubertského dne, vánoční přání atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2021 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2021

Datum: 29. 10. 2021

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, dotazníkové šetření, na slovíčko s Mgr. Filipem Ježkem, zprávy o činnosti společenských a zájmových organizací, pozvánky atd.

Zobrazeno 1-30 ze 94

Kultura a školství

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5
1
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
2
23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Huť Barbora

Huť Barbora

Vodní hospodářství

Virtuální prohlídka