Menu
Městys Jince
městysJince
Městys Jince
městysJince
nahoru

Jinecký zpravodaj a pravidla

JINECKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk územního samosprávného celku – pro oblast Jinecko.

  • Vydává: Městys Jince, Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince, IČ 00242381.
  • Registrační číslo: MK ČR E 11716.
  • Periodicita: 11x ročně v nákladu 600 ks.
  • Sídlo redakce, příjem inzerce: Společenské centrum Josefa Slavíka, Havlíčkova 19, 262 23 Jince - Irena Ungrová, tel. 773 830 708 / e-mail: ksjince@seznam.cz.
  • Tisk: Příbramská tiskárna, s. r. o.

Elektronická verze Jineckého zpravodaje, pravidla JZ, cena inzerce a předplatného: www.jince.cz  / Jinecký zpravodaj. 

Radniční listy 2022

Zobrazeno 1-30 ze 85
Jinecký zpravodaj - Září 2023 1

Jinecký zpravodaj - Září 2023

Datum: 30. 8. 2023

Z obsahu: Na slovíčko s panem místostarostou, výpis z jednání Rady městyse Jince a zastupitelstva, aktualizované kontakty na Úřad městyse Jince, informace z hutě Barbora, reportáže z prázdninových akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2023 2

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2023

Datum: 30. 6. 2023

Z obsahu: Dny otevřených dveří v huti Barbora, zahájení provozu koupaliště, Toulání po Brdech, Slovo ředitele školy, reportáže z konaných akcí, co se připravuje na prázdniny a na září atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2023

Datum: 29. 5. 2023

Z obsahu: Elektronická úřední deska, koncert v huti Barbora, historie huti Barbora, Jinecký trilobit, Jinecký kros, reportáže z konaných akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Květen 2023

Datum: 28. 4. 2023

Z obsahu: Huť Barbora, Toulání po Brdech, pietní akty, Slavíkovy Jince, porovnání výsledků vzdělávání žáků ZŠ, akce Jinecký trilobit a reportáže o konaných akcích.
Pozvánky na nadcházející akce .

Jinecký zpravodaj - Duben 2023 1

Jinecký zpravodaj - Duben 2023

Datum: 31. 3. 2023

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, historie hutě Barbora, koncert v huti Barbora, zápis do Základní školy Jince, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2023 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2023

Datum: 28. 2. 2023

Z obsahu: Statistika počtu obyvatel v r, 2022, úhrady poplatků za psa, historie hutě Barbora, výsledky odpadového hospodářství městyse za rok 2022, čtenáři píší, hasiči bilancovali, rybářský kroužek roku 2022 atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2022 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2022

Datum: 31. 1. 2023

Z obsahu: Zhasínání veřejného osvětlení, Na slovíčko s paní starostkou a panem místostarostou, výše poplatků ze psa, akce Jinecký trilobit, historie hutě Barbora, pozvánky, reportáže atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2023 2

Jinecký zpravodaj - Leden 2023

Datum: 3. 1. 2023

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti rady, výpis usnesení zastupitelstva, výzva k podání návrhů na změnu územního plánu, Fondy Středočeského kraje, termíny svozů směsného komunálního odpadu v r. 2023, seriál Toulání po Brdech, reportáže z konaných akcí, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2022 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2022

Datum: 30. 11. 2022

Z obsahu: Na slovíčko se starostkou městyse Jince, kontakty na ÚM Jince, krátce z obce, svoz SKO 2023, výběrové řízení VSMJ, kulturní a společenské akce, z činnosti organizací a spolků atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2022 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2022

Datum: 2. 11. 2022

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti rady, výpis usnesení zastupitelstva, ohlédnutí za komunálními volbami, nová přírodní památka Vystrkov, informace z činnosti organizací a spolků, pozvánky atd.

JZ 10/2022

Jinecký zpravodaj - Říjen 2022

Datum: 30. 9. 2022

Z obsahu: Volby 2022 a složení nového zastupitelstva, Den otevřených dveří v huti Barbora, ohlédnutí předsedy kulturní komise, zprávy z knihovny, MŠ, Pionýra, od hasičů, rybářů, zahrádkářů, ze Sokola, informace z Ohrazenice a Čenkova atd.

Jinecký zpravodaj - Září 2022 1

Jinecký zpravodaj - Září 2022

Datum: 31. 8. 2022

Z obsahu: Na slovíčko se starostou, krátce z obce, Velký projekt je dokončen, Jinečáček brzy v novém, vyhodnocení celoroční soutěže šachového kroužku, oslavy jineckých hasičů a fotbalistů, sjezd rodáků Ohrazenice atd.

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Červenec/srpen 2022

Datum: 29. 6. 2022

Z obsahu: Výpis z jednání Rady městyse Jince, usnesení zastupitelstva, Cena Přístav pro Josefa Hálu, Vojenské lesy patřily dětem, Slavíkovy Jince 2022, Na slovíčko s Danielem Zadinou, zhodnocení šk. roku 2021/2022, informace o činnosti společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Červen 2022

Datum: 31. 5. 2022

Z obsahu: Krátce z obce - huť Barbora, investiční akce, kotlíkové dotace, Co se děje v Brdských lesích, změna jízdného PID, informace společenských a zájmových organizací, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Květen 2022

Datum: 29. 4. 2022

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, kotlíkové dotace, Slavíkovy Jince, informace o činnosti společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Duben 2022 2

Jinecký zpravodaj - Duben 2022

Datum: 31. 3. 2022

Z obsahu: Krátce z obce, kotlíkové dotace, informace z MAS, památné stromy v Brdech, Český svaz žen ukončil svoji činnost, zprávy ze spolků, společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2022 1

Jinecký zpravodaj - Březen 2022

Datum: 28. 2. 2022

Z obsahu: Na slovíčko se starostou J. Hálou, kotlíkové dotace, odpadové hospodářství městyse Jince, výročí narození Josefa Slavíka, informace spolků a organizací, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2022 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2022

Datum: 28. 1. 2022

Z obsahu: Kolik nás bylo v roce 2021, poplatek za psa, kotlíkové dotace, podpora výuky ve školách na Příbramsku, informace od lékařů, zprávy o činnosti organizací a spolků, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2022 1

Jinecký zpravodaj - Leden 2022

Datum: 6. 1. 2022

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, návštěva z Norska, kotlíkové dotace, seriál "Jak správně topit", daňové poradenství, poplatek za odkládání komunálního odpadu atd.

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2021 1

Jinecký zpravodaj - Prosinec 2021

Datum: 30. 11. 2021

Z obsahu: Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu, informace ze zdravotního střediska, Čtenáři píší, reportáž z Hubertského dne, vánoční přání atd.

Jinecký zpravodaj - Listopad 2021 1

Jinecký zpravodaj - Listopad 2021

Datum: 29. 10. 2021

Z obsahu: Zpráva o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, dotazníkové šetření, na slovíčko s Mgr. Filipem Ježkem, zprávy o činnosti společenských a zájmových organizací, pozvánky atd.

Jinecký zpravodaj - Říjen 2021 1

Jinecký zpravodaj - Říjen 2021

Datum: 30. 9. 2021

Z obsahu: Informace ke změně územního plánu, informace o termínu voleb, Na slovíčko se spisovatelem Tomášem Makajem, zprávy o činnosti společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Září 2021 1

Jinecký zpravodaj - Září 2021

Datum: 30. 8. 2021

Z obsahu: Výpis ze zprávy o činnosti rady, usnesení zastupitelstva, Na slovíčko se starostou, Kotlíkové dotace budou pokračovat, Bývalý jinecký zámek, Knihovna, Šachový kroužek, další společenské a zájmové organizace, pozvánky atd...

Jinecký zpravodaj - Červenec/Srpen 2021 2

Jinecký zpravodaj - Červenec/Srpen 2021

Datum: 30. 6. 2021

Z obsahu: Krátce z obce, Odpadová abeceda, projekt Lesy pro život, historie zámku, Jinecký kros, zprávy se ZŠ a ZUŠ, informace ze společenských a zájmových organizací atd.

Jinecký zpravodaj - Červen 2021 2

Jinecký zpravodaj - Červen 2021

Datum: 1. 6. 2021

Z obsahu: Krátce z obce, Odpadová abeceda, Vzpomínky Jaroslava Kubíčka, Historie zámku VI., pozvánky na akce atd.

Jinecký zpravodaj - Květen 2021 2

Jinecký zpravodaj - Květen 2021

Datum: 30. 4. 2021

Z obsahu: Krátce z obce - investiční akce, historie zámku, zápisy do mateřských škol, zápis do ZUŠ atd.

Jinecký zpravodaj - Duben 2021 2

Jinecký zpravodaj - Duben 2021

Datum: 31. 3. 2021

Z obsahu: Sčítání 2021, Na slovíčko se starostou, Odpadová abeceda, Co se děje v brdských lesích, zápis do 1. třídy ZŠ atd.

Jinecký zpravodaj - Březen 2021 2

Jinecký zpravodaj - Březen 2021

Datum: 26. 2. 2021

Z obsahu: Sčítání lidu 2021, činnost rady, usnesení zastupitelstva, odpadová abeceda, rozhovor se Š. Roškem o fotbalu a s N. Pietrulou o cyklistice atd.

Jinecký zpravodaj - Únor 2021 1

Jinecký zpravodaj - Únor 2021

Datum: 29. 1. 2021

Z obsahu: Očkování proti koronaviru, informace z matriky a z účtárny, příspěvková org. vodohospodářské služby, historie zámku II, informace od rybářů, z TJ Sokol, z Pionýrské skupiny atd.

Jinecký zpravodaj - Leden 2021 2

Jinecký zpravodaj - Leden 2021

Datum: 6. 1. 2021

Z obsahu: Usnesení Zastupitelstva městyse Jince, svozy komunálního odpadu - ceny a termíny, historie jineckého zámku atd.

Zobrazeno 1-30 ze 85

Kultura a školství

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29
1
30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Huť Barbora

Huť Barbora

Vodní hospodářství

Virtuální prohlídka